Skip to content

Pred 100 leti v Slovencu

»Meščanska vojna v Italiji«

Iz Italije so pred 100 leti prihajale novice o vse hujših izgredih s strani pripadnikov fašistov. »V Bologni in neštetih drugih krajih so fašisti porušili in požgali vse delavske domove in zadruge,« je poročal Slovenec. »Napadajo in požigajo tudi zasebne hiše socialističnih poslancev in voditeljev. Uničili so vse brzojavne in telegrafske zveze.«

Preberite tudi:

Pred 100 leti v Slovencu

Po poročanjih so v Bologno prihajale nove in nove skupine fašistov, njihovo moč pa so ocenili nad 10.000 mož. Taborili so »po vojaško« in imeli lastne kuhinje. »Njih srd se obrača posebno proti prefektu, kateremu prirejajo viharne demonstracije. Prefekturo stražijo močne vojaške čete,« je nadaljeval Slovenec.

Nič kaj boljše ni bilo niti v Torinu, kjer so uničevali izdaje časopisa Stampa, vozove, ki so časopise peljali na pošto, pa so prevrnili v reko. Pred tem je namreč časopis Stampa obsodil njihova dejanja.

Fašistični protesti proti prefektu v Bologni. Vir slike: Photo12, UIG, Getty Images.
Fašistični protesti proti prefektu v Bologni.
Vir slike: Photo12, UIG, Getty Images.

Volilni zakon

Pred 100 leti so potekale tudi razprave o novem volilnem zakonu. V debati je bil sprejet sistem kandidiranja po okrajih. »Po tem sistemu imajo poleg okrožnega kandidata, ki je nosilec liste posamezne stranke, tudi posamezni okraji pravico imenovati svoje kandidate, ki pa so vezani na nosilca liste dotične stranke,« so razložili pri Slovencu.

»Kandidatne liste se sestavijo po abecednem redu okrožij, torej Belgrad, Ljubljana, Zagreb itd.,« so nadaljevali. »Sprejet je bil sistem enotnih list. Po tem sistemu se morajo liste predložiti sodišču en mesec pred volitvami. V listah morajo biti navedena imena nosilca liste in okrajnih kandidatov dotične stranke.«

»Po količniku se ugotovi, koliko kandidatov odpade na vsako stranko. Ako dobi stranka po količniku več kandidatov, je kot prvi izvoljen nosilec liste v okrožju, dočim je izvolitev kandidatov v okrajih odvisna od absolutne večine glasov v dotičnem okraju. Na ta način so izvoljeni oni okrajni kandidati, ki so dobili največje število glasov. Da se olajša izvolitev kandidatov, je konferenca sklenila, da more en kandidat kandidirati tudi v dveh okrožjih,« so zaključili.

Dovoljenje za srečelove z nagradami

V tistem obdobju je bilo določeno, da je prirejanje srečelovov z nagradami potrebno posebno dovoljenje, ki ga lahko izda le Ministrstvo za poljedelstvo in vode s sedežem v Beogradu.

»Po mnenju Belgrada je srečolov, magari tudi pri mali hribovski veselici, važna državna zadeva,« je komentiral Slovenec. Po takratni dolgi zimi so s toplim vremenom prišle tudi razne prireditve in veselice, ki so jih organizirala predvsem gasilska in druga društva. Ob teh priložnosti je bil organiziran tudi srečelov z nagradami, kakršne poznamo še danes.

Pred 100 leti v Slovencu: Gasilska veselica v Velikih Blokah. Vir slike: dusangogala, Stare slike Cerknica.
Gasilska veselica v Velikih Blokah.
Vir slike: Dušan Gogala, Stare slike Cerknica.

»Tu pa nalete prireditelji na težave, kakršnih do sedaj nismo bili vajeni,« je ob tem zapisal Slovenec. »Ali bi ne bilo v interesu društev, da bi se reševanje te zadeve prepustilo delegaciji ministrstva financ ali celo okrajnim glavarstvom, ki naše razmere vsaj toliko poznajo kot dotični referenti v ministrstvu poljoprivrede in voda v daljnem Belgradu. Sedanje poslovanje naravnost ovira društva in daje povod za vseobčo zasluženo kritiko naših velemodrih centralistov.«

Propaganda za neodvisnost Reke

Predložen je bil načrt za propagando, ki naj bi se vodila v tujini in s katero bi želeli doseči neodvisnost Reke. »Propaganda se bo vršila v obliki javnih predavanj, člankov v časopisju in raznih informacij, ki naj se pošiljajo političnim krogom v Franciji, Angliji in Ameriki,« je bilo moč brati v Slovencu. Kakor se je dalo sklepati iz poročil, ki so prihaja iz Reke, je prebivalstvo bilo zelo navdušeno nad tem korakom.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice