Naprej na vsebino

Izplačilo socialnih transferjev: november 2022

V tem mesecu bodo izplačani prvi energetski dodatki in sicer bodo prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) energetski dodatek prejeli 2. novembra 2022. Na isti dan bodo dodatek prejeli upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu.

Upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) bodo energetski dodatek prejeli 10. novembra 2022, upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in so upravičeni do DSP, bodo prejeli energetski dodatek 2. decembra 2022. Več o tem si lahko preberete v prispevku Kdaj bosta izplačana energetski in draginjski dodatek in kako preverite, koliko boste prejeli.

Novembra bo izplačano tudi prvo izmed treh izplačil draginjskega dodatka za otroka in sicer na isti dan kot otroški dodatek, 14. novembra 2022.

Izplačilo vseh rednih socialnih transferjev lahko upravičenci v mesecu NOVEMBRU pričakujete:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAčet., 10.11.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAčet., 10.11.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKApet., 11.11.
STARŠEVSKI DODATEKpet., 11.11.
REJNINEpet., 11.11.
OTROŠKI DODATEKpon., 14.11.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOpon., 14.11.
DODATEK ZA NEGO OTROKApon., 14.11.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAtor., 15.11.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKtor., 15.11.
STARŠEVSKA NADOMESTILAtor., 15.11.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVApon., 21.11.
VARSTVENI DODATEKsre., 30.11.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApet., 2.12.
Terminski plan izplačil socialnih transferjev, november 2022.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice