Naprej na vsebino

Uredništvo

Dejstvo številka 29

Objavljeno:
Evropski parlament danes predstavlja drugo največje demokratično volilno telo na svetu (takoj za indijskim parlamentom) in največje nadnacionalno demokratično volilno telo na svetu.

Dejstvo številka 28

Objavljeno:
Evropski parlament je ena od treh zakonodajnih vej Evropske unije in ena od njenih sedmih institucij. Vodi jih predsednik s štirinajstimi podpredsedniki. 705 poslancev izvolijo državljani članic Evropske unije vsakih pet ...

Dejstvo številka 27

Objavljeno:
COREPER II je sestavljen iz stalnih predstavnikov držav članic in se ukvarja s predvsem s političnimi, ekonomskimi in zunanjimi zadevami. Pokriva delovanje naslednjih sestav Sveta EU: Ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN), ...

Dejstvo število 26

Objavljeno:
COREPER I je sestavljen iz namestnikov stalnih predstavnikov držav članic in se ukvarja predvsem s socialnimi in ekonomskimi vprašanji. Pokriva delovanje naslednjih sestav Sveta EU: Izobraževanje, mladina, kultura in šport (EYCS), ...

Dejstvo številka 25

Objavljeno:
Vsaka članica EU predseduje Svetu EU šest mesecev. Rotacija je določena vnaprej, predsedujoča članica pa usmerja delo Sveta EU in išče kompromisno rešitev, kadar so mnenja deljena. Predsedstvo deluje v skladu ...

Dejstvo števila 24

Objavljeno:
Svet EU odloča praviloma s kvalificirano večino. Za sprejem odločitve je treba zbrati dobrih 70 odstotkov glasov (62 od skupno 87), ki so državam članicam EU dodeljeni glede na velikost države ...

Dejstvo številka 23

Objavljeno:
Pomembno telo Sveta je COREPER – odbor stalnih predstavnikov držav članic EU. COREPER sestavljajo veleposlaniki držav članic pri Evropski uniji, ki pripravljajo seje posameznih svetov. Naloga tega odbora je podpora Svetu ...

Stoječe Novice z Amadejem Jazbecem

Objavljeno:
Veste kaj je svoboda? Kaj ima svoboda s srečo? Kaj ima odločitev s svobodo? Kako do svobode?Odgovore ima Amadej? Poslušajte, poglejte, všečkajte, komentirajte in delite dalje.

Dejstvo številka 22

Objavljeno:
Svet EU je pravno ena sama institucija, čeprav ima več sestav (deset). Vsem sestavam Sveta (z izjemo Sveta EU za zunanje zadeve) predseduje minister države članice, ki tedaj predseduje Svetu.

Dejstvo številka 21

Objavljeno:
Svet Evropske unije je zakonodajna institucija Evropske unije, v kateri so zastopane vlade držav članic EU. Je najpomembnejša ustanova v procesu sprejemanja odločitev Evropske unije, svojo sestavo in ime pa spreminja ...

Prijava na e-novice