Skip to content

Evropska unija

Stoječe EU Novice s Suzano Laro Krause

Posted on
Evropske direktive, predpisi, ukrepi… kaj točno je ta pravniški mambo jambo? Odgovore ima, kot vedno, Suzana, zato vabljeni k ,,,in.  nastal v podpori in sodelovanju Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European ...

Dejstvo števila 118

Posted on
OR pripravlja študije o različnih vidikih lokalne in regionalne razsežnosti EU (izobraževanje, promet, socialna vprašanja, širitev itd.). Pri njihovi pripravi sodelujejo zunanji strokovnjaki. OR objavlja tudi publikacije, namenjene širši javnosti ter ...

Dejstvo številka 117

Posted on
S predhodnimi mnenji lahko Evropski odbor regij sodeluje v zelo zgodnji fazi razvoja politik, kar mu omogoča večji vpliv. Podobno lahko Evropska komisija Evropski odbor regij zaprosi za pripravo poročila o ...

Dejstvo številka 116

Posted on
Z resolucijami Odbor regij izraža svoje stališče o pomembnih in aktualnih vprašanjih. Pripravijo jih lahko tudi politične skupine OR ali 32 članov OR. Predhodna mnenja in poročila o učinku Delo OR ...

Dejstvo številka 115

Posted on
Evropska komisija, Svet ministrov in Evropski parlament se z Odborom regij posvetujejo pri pripravi zakonodajnih besedil (direktiv, uredb itd.) na področjih, ki vplivajo na lokalne in regionalne skupnosti. Predlogi zakonodajnih besedil ...

STOJEČE EU NOVICE s Suzano Laro Krause

Posted on
Zdaj je že počasi jasno, da #Slovenija predseduje Slovenian Presidency of the Council of the EU 2021 in ne EU. Kaj vse se je že v tem času našega predsedovanja dogajalo, pa vam ...

Dejstvo številka 114

Posted on
Generalni sekretariat Evropskega odpora regij sestavlja 5 direkcij: direkcija za člane in plenarna zasedanja, direkciji za zakonodajno delo 1 in 2, direkcija za komuniciranje ter direkcija za kadrovske zadeve in finance. ...

Dejstvo številka 113

Posted on
Generalnega sekretarja predsedstvo Evropskega odbora regij (OR) imenuje za pet let. Generalni sekretar kot vodja uprave OR ne sme biti nosilec političnega mandata. Njegova naloga je, da skrbi za izvajanje sklepov ...

Dejstvo številka 112

Posted on
V Evropskem odboru regij je tudi 28 nacionalnih delegacij. Člani se v okviru nacionalnih delegacij sestanejo pred plenarnimi zasedanji in drugimi dogodki ter razpravljajo o skupnih stališčih.

Dejstvo številka 111

Posted on
Predsednik Evropskega odbora regij, prvi podpredsednik in predsedniki političnih skupin ter generalni sekretar se kot konferenca predsednikov prav tako sestanejo pred vsakim plenarnim zasedanjem in drugimi pomembnimi sejami, da bi dosegli ...

Prijava na e-novice