Naprej na vsebino

Evropska unija

Dejstvo številka 95

Objavljeno:
Evropska komisija predlaga akte, o katerih nato glasujeta Svet EU in Evropski parlament, izvršuje politike skupnosti, upravlja in izvaja proračun EU, skrbi za izvajanje zakonodaje EU in deloma zastopa EU po ...

Dejstvo številka 94

Objavljeno:
Komisarje (predstavnike komisije s strani držav članic) predlagajo nacionalne vlade za mandat petih let (evropski parlament kandidate izpraša in potrdi), vendar so v svojem delu neodvisni in imenovani s strani Evropskega ...

Stoječe EU Novice z Darijo Jamnik

Objavljeno:
Kako dobro poznate povojne generacije? Veste katere lastnosti imajo? Veste kdo so X, Y in Z generacija? Vabljeni k in ,  in. Veseli bomo če boste tudi .  je nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. ...

Dejstvo številka 93

Objavljeno:
Evropsko komisijo (Commission européenne, European Commission) sestavlja 28 komisarjev, ki pokrivajo posamezna področja. Izvaja iniciativno in izvršilno funkcijo, upravlja s financami in predstavlja ter zastopa administracijo EU.

Dejstvo številka 92

Objavljeno:
Velikost evropskega računskega sodišča je bilo mnogokrat predmet kritik. Na podlagi sistema, da ima vsaka država članica enega predstavnika, je število članov sodišča zraslo iz devet na sedemindvajset. Tako številno članstvo ...

Stoječe EU Novice z Darijo Jamnik

Objavljeno:
V prejšnjih Stoječih EU Novicah je Darija govorila o medgeneracijskih družinah, tokrat pa bo spregovorila o medgeneracijskih odnosih na delovnem mestu. Vabljeni k ,,in . Če boste pa delili, pa tudi ...

Dejstvo številka 91

Objavljeno:
Odločitve Evropskega računskega sodišča so podlaga za odločitve Evropske komisije.

Dejstvo številka 90

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče je dolžno predložiti morebitne nepravilnosti državam članicam ali pa institucijam. Izdaja letna poročila kot tudi posebna poročila o določenih organih in problemih.

Stoječe EU Novice z Darijo Jamnik

Objavljeno:
Darija bo spregovorila o večgeneracijskih družinah pod isto streho. Kakšne izkušnje imate pa vi? Video je nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre for European Studies

Dejstvo številka 89

Objavljeno:
Glavna naloga Evropskega računskega sodišča je, da od zunaj preveri, če je proračun Evropske unije izvajan pravilno, torej da se evropska sredstva porabijo zakonito in z dobrim upravljanjem. Pri tem sodišče ...

Prijava na e-novice