Skip to content

Evropska unija

Dejstvo številka 124

Posted on
Ekonomsko-socialni odbor izvoli svojega predsednika in dva podpredsednika za dobo 2 let in pol. Člani odbora pripadajo 3 skupinam: delodajalci delojemalci druge interesne skupine (npr. kmetje, potrošniki).

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Posted on
Pri pripravah strateških načrtov so premalo upoštevane dobre prakse iz realnega življenja, meni Marko.  Zakaj meni tako? Vabljeni k ? in ?. Veseli bomo tudi ?, ✍️ in ⏩. ? nastal ...

Dejstvo številka 123

Posted on
Člani ekonomsko-socialnega odbora zastopajo različne organizacije civilne družbe v Evropi, vključno s podjetji, sindikati in drugimi deležniki. Imenuje jih Svet EU na predlog držav EU za dobo 5 let z možnostjo ...

Dejstvo številka 122

Posted on
Evropsko ekonomsko-socialni odbor ima 3 ključne naloge: Skrbi, da politika in pravo EU upoštevata ekonomske in socialne pogoje, pri čemer si prizadeva doseči konsenz v skupno dobro. Spodbuja participativno demokracijo v ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Posted on
Hrana na trgovinskih policah se draži, a kaj menite, koliko od teh podražitev dobi tisti, ki hrano pridela, torej kmet? Vabljeni k in .Povejte tudi drugim in , ter . nastal ...

Dejstvo številka 121

Posted on
Evropski ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih ...

Dejstvo številka 120

Posted on
EESO ima trenutno 329 članov iz držav članic, in sicer (glede na število prebivalcev): po 24 za Nemčijo, Francijo in Italijo; po 21 za Poljsko in Španijo; 15 za Romunijo; po ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Posted on
Profesor dr. Osterc, prvi kmetijski minister v samostojni Sloveniji, je dejal, da je lahko hrana najmočnejše orožje, če je zmanjka. Se strinjate? Vabljeni k in .Veseli bomo tudi , in . ...

Dejstvo številka 119

Posted on
Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je svetovalno telo, ki zastopa organizacije delodajalcev in delavcev ter druge interesne skupine. Predsednica je Christa Schweng. V njem sodeluje 329 članov iz vseh držav EU. Ustanovljen ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Posted on
Kaj menite, koliko denarja bi bilo potrebno zagotoviti v državnem proračunu za kmetijstvo? Marko pravi: Toliko, kolikor ga je potrebno. Zakaj meni tako? Vabljeni k ? in ? pa boste izvedeli. ...

Prijava na e-novice