Skip to content

Evropska unija

Dejstvo številka 70

Posted on
Sodišče EU je tako pravna avtoriteta Evropske unije in s sodišči držav članic skrbi za skladno uporabo in razlago prava EU. Sodišče EU ima sedež v Luksemburgu, sestavljajo pa ga Sodišče ...

Dejstvo številka 69

Posted on
Sodišče Evropske unije v okviru te naloge: – nadzira zakonitost aktov institucij Evropske unije, – skrbi za to, da države članice izpolnjujejo obveznosti iz pogodb, – na predlog nacionalnih sodišč razlaga ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Posted on
Si želite jesti slovensko, domačo, zdravo hrano? Marko ve, kako to doseči. Odgovore dobite, če boste  in . Veseli bomo, če boste tudi , in.  nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens Centre ...

Dejstvo številka 68

Posted on
Sodišče EU je pristojno za poravnavo pravnih sporov med državami članicami, inštitucijami EU, podjetji in posamezniki. Od ustanovitve je naloga Sodišča Evropske unije, da zagotavlja »spoštovanje prava pri razlagi in uporabi« ...

Dejstvo številka 67

Posted on
Zakonodaja Skupnosti je neodvisna in enotna v vseh državah članicah ter ločena in nadrejena nacionalni zakonodaji. Sodišče zagotavlja, da se zakonodaja EU v vseh državah članicah razlaga na enak način, da ...

Dejstvo številka 66

Posted on
Sodišče Evropske unije je bilo ustanovljeno leta 1952 in je vrhovna sodniška oblast Skupnosti. Njena vloga je priskrbeti pravno zaščito za zagotovitev interpretacije in uresničevanje predpisov Evropske unije v skladu z ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Posted on
Marko bo tokrat spregovoril o prihodnosti hrane, ter zakaj je ob tem pomembna evropska kmetijska politika. Hrana je gonilo človeštva, zato je nujno, da je ta zdrava in varna. Več pa . ...

Dejstvo številka 65

Posted on
Evropska komisija na nekaterih področjih lahko tudi sama predstavlja interese EU. To velja za področje trgovinske politike (tarife, carine), humanitarne pomoči in pogajanj o širitvi EU, končne dogovore pa potrjuje Svet ...

Dejstvo številka 64

Posted on
Podpredsednik Evropske komisije in Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko v vseh pomembnih stvareh v posvetovanju s Evropskih svetom oblikuje zunanjo politiko Evropske unije.

STOJEČE ?? NOVICE z Markom Ciglerjem

Posted on
Koliko veste o skupni evropski kmetijski politiki? Veste zakaj jo imamo? Veste od kdaj jo imamo? Vabljeni k  in  saj vam bo Marko vse razložil. Ne bomo jezni, če boste , in .  nastal v sodelovanju ...

Prijava na e-novice