Naprej na vsebino

Evropska unija

Dejstvo številka 65

Objavljeno:
Evropska komisija na nekaterih področjih lahko tudi sama predstavlja interese EU. To velja za področje trgovinske politike (tarife, carine), humanitarne pomoči in pogajanj o širitvi EU, končne dogovore pa potrjuje Svet ...

Dejstvo številka 64

Objavljeno:
Podpredsednik Evropske komisije in Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko v vseh pomembnih stvareh v posvetovanju s Evropskih svetom oblikuje zunanjo politiko Evropske unije.

STOJEČE ?? NOVICE z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Koliko veste o skupni evropski kmetijski politiki? Veste zakaj jo imamo? Veste od kdaj jo imamo? Vabljeni k  in  saj vam bo Marko vse razložil. Ne bomo jezni, če boste , in .  nastal v sodelovanju ...

Dejstvo številka 63

Objavljeno:
Če Evropska komisija ugotovi, da posamezna članica EU ne spoštuje zakonodaje EU, najprej sproži pravni  »postopek za ugotavljanje kršitev«, ki je v osnovi spravne narave. Članica mora v določenem roku odgovoriti ...

Dejstvo številka 62

Objavljeno:
Pomembna naloga evropske komisije je zagotavljanje uresničevanje ustanovitvenih pogodb in kot »varuh pogodb« lahko pred evropskim sodiščem toži vse druge skupne ustanove, državo članico oziroma njeno pravno osebo (pred splošnim sodiščem).

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Kako pomembna je samooskrba za Slovenijo, Evropo? Kaj ima kmetijstvo s tem? Zakaj sploh moramo biti samooskrbni? Odgovore ima Marko. Vabljeni k ,,, in.  nastal v sodelovanju in podpori Inštitut dr. Antona Korošca in Wilfried Martens ...

Dejstvo številka 61

Objavljeno:
Evropska komisija določa in usmerja pomembna sredstva na področju tehnologij in raziskav.

Dejstvo številka 60

Objavljeno:
Evropska komisija oblikuje programe, projekte in njihove izvajalce, nato pa nadzira izvajanje dejavnosti. Njihov nadzor je kasneje še enkrat pod nadzorom Evropskega računskega sodišča v omejenem obsegu.

Dejstvo številka 59

Objavljeno:
Evropska komisija ima tudi izvršilno funkcijo – skrbi za izvajanje zakonodaje in v okviru tega sprejema podzakonske akte EU, njene pristojnosti pa segajo tudi na oblikovanje skupnih politik in nadzorovanje evropskega ...

Stoječe EU Novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Od kod EU denar?  Koliko denarja ima EU?  Komu vse je namenjen EU denar?  Zakaj se sme porabiti EU denar?  Kje se da dobiti EU denar? Pa saj že veste, Suzana ...

Prijava na e-novice