Skip to content

evropski svet

Dejstvo številka 99

Posted on
Evropskemu svetu pomaga generalni sekretariat Evropskega sveta. Pomembno je ločevati med inštitucijami Evropski svet, Svet Evrope (ni organ EU) in Svet Evropske unije.

Dejstvo številka 98

Posted on
Po Lizbonski pogodbi Evropski svet izvoli svojega predsednika – ta ne sme biti njegov član – za mandat dveh let in pol z možnostjo enkratnega podaljšanja. Evropski svet imenuje tudi položaj ...

Dejstvo številka 97

Posted on
Odločitve Evropskega svet sprejema praviloma na podlagi konsenza. Zaseda vsaj dvakrat letno.

Dejstvo številka 96

Posted on
Evropski svet (Conseil européen, European Council) sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic in predsednik Evropske komisije. Je vrhovni politični organ EU, ki oblikuje splošne politične smernice razvoja EU. 

Dejstvo številka 20

Posted on
Člani Evropskega sveta so izvršilni vodje vsake od držav članic Evropske unije in predsednik Evropskega sveta ter predsednik Evropske komisije, ki pa nimata glasovalnih pravic. Število vseh članov je tako trenutno ...

Dejstvo številka 19

Posted on
Evropski svet je tista institucija, ki ima najpomembnejšo vlogo pri določanju skupne zunanje in varnostne politike.

Dejstvo številka 18

Posted on
Evropski svet je najvišje politično telo Evropske unije, ki ga sestavljajo predsedniki držav ali vlad članic EU ter predsednik evropske komisije. Uveden je bil leta 1974 na predlog Nemčije in Francije ...

Kako domača nam je struktura Evropske unije?

Posted on
Slovenci na splošno ne poznamo dovolj delovanje struktur Evropske unije. Glede na to, da je Slovenija že drugo desetletje članica EU, je prav, da vsaj nekoliko pobliže spoznamo njeno delovanje.

Prijava na e-novice