Naprej na vsebino

Ali bo e-učbenik kmalu zamenjal tradicionalno knjigo?

Možnosti izbire učbenikov se širijo in e-učbenik bo kmalu postal razširjen v vsaki učilnici. Stroškovni pritiski vodijo ta trend kljub temu, da akademska vrednost, ki jo ima e-učbenik še ni določena. Na voljo so omejene raziskave, ki preučujejo kakšno učinkovitost ima e-učbenik kot učno orodje.

V nekaterih raziskavah so primerjali uspešnost študentov dveh skupin, ki sta se udeležili spletnega tečaja. V eni skupini so uporabljali e-učbenik, v drugi pa je bilo uporabljeno besedilo na papirju oziroma standardni učbenik. Ugotovljene niso bile nobene pomembne razlike v uspešnosti študentov. A strokovnjaki menijo, da dokler se oblika in funkcije, ki jih ima e-učbenik ne standardizirajo in dokler poslovni modeli ne ustvarijo znatne prihranke stroškov, se bo sprejetje e-učbenikov verjetno razvijalo počasi.

Preberite še:

E-učbenik oziroma i-učbenik: dobre in slabe plati

Zakaj morajo starši delati otrokove naloge?

Učbenik je najpogosteje uporabljeno gradivo za razširjanje vsebine in pridobivanje znanja. Tradicionalni učbenik je profesionalno natisnjena trdo vezana knjiga. Vendar pa so se možnosti učbenikov razširile z razširjenostjo dostopa do tehnologije, posledično z dostopom do digitalnih vsebin in mehanizmov elektronske dostave.

E-učbenik je dostopen tudi na mobilnih napravah.
E-učbenik je dostopen tudi na mobilnih napravah.
Vir slike: Dariusz, Sankowski, Pixabay

E-učbenik ima veliko prednosti

Digitalna doba spreminja trg učbenikov in vedno več vsebin je na voljo v elektronski obliki. Poleg tega zunanji pritiski spodbujajo gibanje k sprejetju elektronskih učbenikov kot način za znižanje stroškov. Vendar izobraževalna korist od uporabe e-učbenikov še ni natančno ugotovljena. Pri ocenjevanju koristi, ki jih ima e-učbenik na proces izobraževanja, je potrebno več raziskav in sodelovanja fakultet.

Mnogi verjamejo v to, da bo e-učbenik, kot oblika pridobivanja informacij in znanja, postal razširjen v vsaki učilnici. Zagovorniki tega navajajo prednosti, ki jih ima e-učbenik, vključno s široko dostopnostjo, interaktivnostjo, večjo vizualno privlačnostjo in dinamičnim povezovanjem z dodatnimi materiali. 

Trg učbenikov se spreminja in tradicionalna tiskana knjiga ni več edina možna možnost. Elektronski učbeniki namreč obstajajo na trgu že več kot dva desetletja. S pritiski na zmanjšanje stroškov, ki jih predstavljajo učbeniki, se pojavljajo eksperimentiranja z alternativnimi modeli, kot je e-učbenik. Vendar se standardizacija v obliki in funkcijah e-učbenikov še ni začela.

E-učbenik je v primerjavi s tradicionalnim učbenikom cenejši

Cena učbenikov je vse večja skrb v kontekstu visokošolskega izobraževanja. Ena izmed ameriških študij je pokazala, da je več kot 70 odstotkov anketiranih študentov poročalo, da so v času pomladi 2016 za učbenike porabili najmanj 300 ameriških dolarjev. Da bi zmanjšali stroške šolanja, se nekateri študentje odločijo, da preprosto ne bodo kupili učbenikov ali se udeležili določenih predavanj. Nedavna raziskava je pokazala, da se zaradi visokih stroškov, ki jih povzroča nakup učbenikov in knjig, 30 odstotkov anketiranih študentov vsaj enkrat ne odloči za nakup učbenika, več kot 40 odstotkov je odložilo nakup učbenika in 15 odstotkov jih je opravilo manj tečajev ali se odločilo, da se ne bo udeležilo določenega predavanja.

Te številke so še bolj zaskrbljujoče, če jih povežemo z uspešnostjo študentov in stopnjo zaključka študija.

Predlagane so različne rešitve, s katerimi bodo učbeniki študentom dostopnejši. Med drugim bi naj e-učbenik zmanjšal stroške in potrebo učencev, da s seboj nosijo težke učbenike. Kljub predlaganim rešitvam pa cenejši digitalni materiali niso bili splošno sprejeti.

Gibanje, ki ga spodbujajo kompleksni dejavniki, je spremenilo naravo e-učbenikov v akademski literaturi. Poudarek se je hitro preusmeril s tiskanih ali elektronskih formatov, ki jih je izdala založba, na ustvarjanje in sprejemanje odprtih izobraževalnih virov (OIV).

V svoji najosnovnejši definiciji so OIV materiali, ki imajo odprto licenco, kar uporabnikom daje pravno dovoljenje, da gradivo obdržijo, ponovno uporabijo, popravijo, predelajo in prerazporedijo. Primeri OIV-jev segajo od obsežnih materialov, kot so učni načrt in učbeniki, do posameznih videoposnetkov, učnih načrtov, zapiskov predavanj in testov. Nastajajoče raziskave ugotavljajo, da študenti, ki uporabljajo OIV, niso nič slabši pri učenju kot tisti, ki uporabljajo drage materiale.

Ovire, ki jih lahko ima e-učbenik

Kljub številnim prednostim, ki jih ima e-učbenik, vključno z interaktivnimi lastnostmi in dostopnostjo na mobilnih napravah, obstaja več ovir pri uporabi le-teh v visokošolskem izobraževanju. K tem oviram med drugim sodijo razpoložljivost digitalnih alternativ, vprašljiva učinkovitost uporabljenih e-učbenikov, nedoslednost pobud o dostopnosti državnih učbenikov in nejasna vloga učitelja pri sprejemanju in uvajanju uporabe e-učbenikov na predavanjih.

E-učbenik je bolj ugoden kot tiskane knjige.
E-učbenik je bolj ugoden kot tiskane knjige.
Vir slike: Hermann, Pixabay

Čeprav dostopnost digitalnih gradiv, ki jih ima e-učbenik na visokošolskem trgu narašča, koncept tradicionalnega tiskanega učbenika ostaja trden. V študijskem letu 2016–2017 pa je bilo približno 40 odstotkov zahtevanih učbenikov na voljo tudi v digitalni obliki.

Je e-učbenik kakovosten način pridobivanja znanja?

Od uporabljenih e-učbenikov je kakovost še vedno v preiskavi. Zasnova e-učbenika je pomemben dejavnik za sprejemanje uporabnikov. Strokovnjaki so ugotovili, da je bil najmočnejši napovednik uporabe e-učbenika odnos do le tega. Namreč študentje morajo e-učbenik razumeti kot koristnega. E-učbenik je običajno cenovno bolj dostopen kot tradicionalni tiskani učbenik. Kljub temu pa so potrebne dodatne raziskave o učinkovitosti takšnega načina poučevanja. Nadaljnje eksperimentalne raziskave, pravilno zasnovane in izvedene, bi lahko raziskale učinkovitosti, ki jih ima e-učbenik. Prav tako bi nam lahko pomagale bolje razumeti, zakaj se prvotni razlogi učencev za sprejemanje e-učbenikov zmanjšujejo, medtem ko njihova uporaba še naprej narašča. Kakovosten pristop k razumevanju, kako si učenci predstavljajo in doživljajo e-učbenik, bi bil idealen.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice