Skip to content

Kaj vse prinaša peti protikoronski paket

Koronavirus je močno posegel na vsa področja našega življenja. Omejil nam je gibanje, posledično ruši vse gospodarske panoge in tudi zdravje vseh nas. V tem boju bi morali sodelovati vsi, če želimo na koncu biti zmagovalci, a žal ni čisto tako. Vlada krpa tisto, kar se krpati da, kaj pa nas čaka, bo pokazal le čas.

Vlada je pripravila že peti protikoronski zakon, vreden kar 420 milijonov evrov, s katerim želi omiliti posledice covida-19. Državni zbor je z 48 poslanci (25 poslancev SDS, 8 poslancev SMC, 7 poslancev NSi, 5 poslancev DeSUS, 2 poslanca SNS in poslanec narodne skupnosti) za in 29 proti (LMŠ – Brane Golubović, Tina Heferle, Jerca Korče, Aljaž Kovačič, Jože Lenart, Jani Möderndorfer, Edvard Paulič, Robert Pavšič, Igor Peček, Nik Prebil, Andreja Zabret; SD – Predrag Bakovič, Meira Hot, Soniboj Knežak, Marko Koprivc, Bojana Muršič, Matjaž Nemec, Jani Prednik, Dejan Židan; Levica – Željko Cigler, Boštjan Koražija, Miha Kordiš, Primož Siter, Nataša Sukič, Matej T. Vatovec, Violeta Tomić; SAB – Marko Bandelli, Maša Kociper, Vojko Starović) tudi potrdil Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19.

Preberite tudi:

Kaj je večji problem: okužba s covidom-19 ali nošenje maske?

»Zadnji čas je, da skupimo skupaj!«

Za prvega novembra je obisk grobov dovoljen, a bodo gostilne zaprte

Poudarek zakona, katerega nosilec je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je na zaščiti delovnih mest, na skrbi za starejše in na preprečevanju širjenja okužb s covidom-19. Vsebuje številne ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Večina predlaganih ukrepov bo veljala do konca tega leta.

Ukrepi vlade so usmerjeni v ohranjanje delovnih mest in v skrb ohranjanja socialne varnosti.
Ukrepi vlade so usmerjeni v ohranjanje delovnih mest in v skrb ohranjanja socialne varnosti. Vir slike: Pixabay

Ukrepi s področja trga dela in gospodarstva

Dosedanji ukrepi, ki so jih zasnovali za omilitev in odpravo posledic covida-19, so ohranili skoraj 300.000 delovnih mest in omogočili gospodarstvu, da je imelo zaposlene na voljo takoj po preklicu epidemije in je lahko takoj zagnalo svoje dejavnosti, kjer je bilo to mogoče.

Kot že omenjeno, PKP 5 podaljšuje in tudi uvaja nove ukrepe, ki bodo gospodarstvu v pomoč:

  • Podaljšanje subvencioniranja čakanja: PKP 5 podaljšuje interventni ukrep subvencioniranja čakanja na delu doma do konca leta za vse panoge, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2019.
  • Samozaposleni: Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe, in kmetom PKP 5 zagotavlja mesečni temeljni dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas karantene.

Oba ukrepa veljata od 1. 10. do 31. 12. 2020, vlada pa ju bo lahko podaljšala za obdobje največ šestih mesecev.

Višina mesečnega temeljnega dohodka bo znašala 1100 evrov mesečno za oktober, november in december 2020. Pogoj za mesečni temeljni dohodek bo upad prihodkov upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.

Če upravičenec v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičen, če so se mu povprečni mesečni prihodki v letu 2020 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v tem letu do 31. 8. 2020.

V višini 250 evrov se jim povrne tudi izgubljeni dohodek v primeru odrejene karantene.

Prav tako bodo izvajalci prevozov občasnega in mestnega prevoza – prevozniki upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli, ker od 16. 3. do 11. 5. niso mogli izvajati prevozov.

Od 1. septembra 2020 dalje bo mogoče uveljavljati nadomestilo plače zaradi varstva otroka v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi otroku odrejene karantene do vključno 5. razreda osnovne šole. Višina nadomestila bo 80-odstotna glede na plačo.

Nadomestilo se zagotavlja tudi v primeru varstva otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno varstvo. V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine se zajema tudi oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (rejništvo).

Povračilo izplačanih nadomestil plač bo lahko uveljavljal vsak delodajalec, ki zaposluje delavce.

Ukrepi predvidevajo tudi večji nadzor, saj zgleda, da samo ukrepi niso dovolj.
Ukrepi predvidevajo tudi večji nadzor, saj zgleda, da samo ukrepi niso dovolj.
Vir slike: Pixabay

Ukrepi na področju socialnega varstva

PKP 5 vključuje številne ukrepe, pomembne z vidika preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe s covidom-19 za starejše in ostale ranljive skupine:

  • Kadrovske okrepitve in nagrajevanje zaposlenih: PKP 5 predvideva dodatno kadrovsko okrepitev, in sicer z začasno razporeditvijo zaposlenih tam, kjer je povečan obseg dela zaradi covida-19. Vsi začasno razporejeni bodo upravičeni do 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Uvaja se tudi dodatek za neposredno delo z uporabniki pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev v sivih in rdečih conah, in sicer v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.
  • Ukrepi, ki ohranjajo cene oskrbnin: Podaljšujejo in uvajajo se novi ukrepi, ki ohranjajo cene oskrbnin v domovih za starejše. Iz slovenskega proračuna se bodo financirale enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme, osebne varovalne opreme za zaposlene in izvajalce na področju socialnega varstva ter izpadi prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, tudi zaradi umika v domačo oskrbo.

Ukrepi na področju zdravstva

PKP 5 predvideva izvedbo nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, brezplačno prostovoljno cepljenje proti sezonski gripi ter možnost odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do tri dni.

Zagotavlja enkratno pokritje stroškov za vzpostavitev enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme v javnih zdravstvenih zavodih ter sofinanciranje nakupa medicinske opreme za izvajanje ukrepov preprečitve širjenja ter za zdravljenje okužbe s covidom-19.

PKP 5 tudi poenostavlja postopek izdaje karantenske odločbe, podrobneje ureja institut karantene na domu ter ukrepe za učinkovitejše zagotavljanje spoštovanja vladnih ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja covida-19.

Za napotitev v karanteno na domu zaradi stika z okuženim bo pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, za napotitev v karanteno po prihodu iz katere od tveganih držav pa policisti. Napotitev v karanteno bo ustna in državljani bodo morali sami obveščati svoje stike.

Za nadzor nad spoštovanjem ukrepov bo po novem pristojnih več inšpektoratov, policisti in redarji pa bodo dobili več pooblastil, lahko bodo samostojno vodili prekrškovne postopke in jim ne bo treba več podajati predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov na zdravstveni inšpektorat. V to zgodbo pa v primeru, če bo to potrebno, vstopa tudi civilna zaščita.

Ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja

V primeru odrejene karantene otroku bodo po PKP 5 starši za dneve otrokove odsotnosti oproščeni plačila vrtca.

Tudi izobraževalno delo na daljavo je predmet PKP 5, kot tudi zagotavljanje financiranja zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov.

Ostali ukrepi

PKP 5 v luči pomoči predvideva tudi vzpostavitev koordinacijske delovne skupine, zamišljene kot podpora zavodom za ustrezno ukrepanje ob respiratornih nalezljivih boleznih.

V boju proti skrajšanju čakalne dobe v zdravstvu bo na podlagi zakona objavljen nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, na katerega se bodo lahko prijavili tudi zasebni zdravstveni zavodi. Poleg državnega proračuna in zdravstvenih zavarovalnic se ga bo financiralo tudi z evropskimi sredstvi.

Zakon prav tako predvideva še eno mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi, ki pa bo uporabnike seznanjala tudi s preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice