Naprej na vsebino

Nepovratna sredstva – komu so namenjena?

Najverjetneje ste vsi že slišali za nepovratna sredstva, ki se razdeljujejo določenim projektom, ustanovam, podjetjem in celo celotnim skupnostim ali krajem. Vendar opredelitev, kaj lahko vključuje državna in evropska nepovratna sredstva, še zdaleč ni jasna ali vseobsegajoča.

V bistvu so državna nepovratna sredstva denarna ali ekonomska pomoč, ki jo zagotovi vlada iz sredstev, ki so na voljo v splošnem državnem proračunu ali proračunu Evropske unije. Zagotovljeni denar je lahko posojilo, del financiranja stroškov določenega projekta oziroma organizacije ali celotno financiranje določenega projekta, raziskave ali drugega podjetja.

Preberite tudi:

Bo Sloveniji tokrat uspelo počrpati zagotovljena sredstva?

Paket pomoči EU je napačen odgovor za Evropo

Nepovratna sredstva so na voljo tako s strani vlade kot tudi s strani zunanjih virov, vključno s fundacijami, neprofitnimi dobrodelnimi organizacijami ali neprofitnimi korporacijami, čeprav vlada sama kvalificiranim podjetjem in posameznikom ponuja ogromno različnih programov za prejem nepovratnih sredstev, ki so razdeljena v ločene kategorije.

Kategorije se zelo razlikujejo in so prilagojene določeni potrebi ali področju razvoja. Le vzorec kategorij vključuje umetnost, poslovanje in trgovino, pomoč pri katastrofah, humanistične vede, znanost in tehnologijo ter izobraževanje. Posamezniki ali podjetja, ki zaprosijo za nepovratna sredstva, pa bodo morali opredeliti kategorijo (ali kategorije), ki ustreza njihovim potrebam.

Oblike financiranja, ki jih nudi Evropska unija

Evropska unija nudi nepovratna sredstva organizacijam in občasno tudi posameznikom. S tem pomaga pri izvajanju določenih projektov, ki podpirajo politiko Evropske unije. Nepovratna sredstva se podeljujejo na številnih različnih področjih, od raziskav in izobraževanja pa vse do humanitarne pomoči.

Evropska unija zelo redko financira projekte v celoti. Nepovratna sredstva so oblika dopolnilnega financiranja in organizacija, ki je upravičena do te oblike financiranja, bo za svoj projekt morala nameniti tudi odstotek lastnih sredstev.

Nepovratna sredstva s strani Evropske unije.
Nepovratna sredstva s strani Evropske unije.
Vir slike: iriusman, Pixabay

Po drugi strani Evropska unija nudi posojila, jamstva in lastniški kapital kot vrsto finančne pomoči za podporo svoji politiki in programom. Tako Evropska unija na primer podjetjem vseh vrst daje posojila za naložbe v raziskave in inovacije. Zagotavlja tudi jamstva, ki upravičencem pomagajo do lažjega ali ugodnejšega pridobivanja posojil pri bankah in drugih posojilodajalcih. EU lahko tudi finančno sodeluje pri projektu, tako da ima v lasti njegove dele.

Evropska unija nudi tudi nepovratna sredstva v obliki subvencij. Te so neposredno upravljane s strani nacionalnih vlad v Evropski uniji in ne s strani Evropske komisije. Tako na primer država članica Evropske unije dodeli kmetijske subvencije za podporo kmetom v svoji državi.

Neposredna nepovratna sredstva

Ko gre za prejemanje sredstev, govorimo o finančnih sredstvih, ki so namenjena podpori in razvoju politik v Evropski uniji. Neposredna nepovratna sredstva pomenijo, da prejemnik denar prejme neposredno od vlade, vmes pa ni posrednika. Te donacije so koristne in relativno hitre, saj ni nobene dodatne birokracije, s katero bi zapravljali dodaten čas.

Projektna nepovratna sredstva sestavljajo sredstva, ki jih vlada razdeli za določen projekt ali raziskovalno področje. Donacije za projekte pogosto prejmejo člani znanstvene, izobraževalne in tehnološke skupnosti, pod pogojem, da kandidati izpolnjujejo zahtevane pogoje in nekaj predpogojev. Na splošno mora prijavitelj predhodno izpolniti določena merila ali kvalifikacije, nepovratna sredstva za projekte pa se običajno končajo, ko se projekt preneha. Povprečno trajanje financiranja za projekt je približno tri leta.

Kdo lahko zaprosi za nepovratna sredstva?

Za nepovratna sredstva lahko zaprosijo mikro, mala in srednje velika podjetja. Mikro podjetja so opredeljena kot podjetja z manj kot 10 zaposlenimi, katerim letni promet ne presega dva milijona evrov. Mala podjetja so tista podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in letni promet ne presega 10 milijonov evrov. Srednje velika podjetja pa so opredeljena kot podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov evrov.

Nepovratna sredstva za podporo razvoju politik EU.
Nepovratna sredstva za podporo razvoju politik EU.
Vir slike: mohamed hassan, Pixabay

Tukaj je dobro izpostaviti, da ti podatki veljajo samo za posamezna podjetja. Majhno podjetje se morda ne bo kvalificiralo za nepovratna sredstva, če ima pomembna dodatna sredstva, ker je del večje skupine.

Prav tako lahko za evropska nepovratna sredstva zaprosijo nevladne in neprofitne organizacije civilne družbe. A to le v primeru, če so njihova področja delovanja povezana s politikami Evropske unije.

Proračun Evropske unije za nepovratna sredstva vključuje tudi posebne programe za podporo mladim pri pridobivanju delovnih izkušenj ali pri študiju v tujini. Ob tem obstajajo tudi programi, ki so posebej namenjeni brezposelnosti mladih.

Raziskave in inovacije so tako pomembne za dolgoročno strategijo razvoja Evropske unije, da so raziskovalcem po vsej Evropi na voljo posebni programi in drugi viri podpore. Trenutno glavni program Evropske unije za finančno podporo raziskav je Obzorje 2020. Program podpira organizacije in posameznike, ki izvajajo raziskovalne projekte na različnih področjih.

V sklopu skupne kmetijske politike so tudi kmetje in upravljalci zemljišč upravičeni do nepovratnih sredstev. Tisti, ki želijo izpolniti zahtevane pogoje za pridobitev financiranja, morajo izpolnjevati nekatere zahteve na področju javnega zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja in dobrega počutja živali.

Za nepovratna sredstva ali druge oblike financiranja pa lahko zaprosijo tudi javni organi. Ti so lahko lokalni, regionalni ali nacionalni organi. Javnim organom so na voljo številne oblike financiranja s strani Evropske unije, ki zajemajo od naložb za podporo razvoju zmogljivosti in učinkovitosti institucije vse do finančne podpore lokalnim infrastrukturnim projektom. 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice