Naprej na vsebino

Komu boste namenili 1 % od svoje dohodnine

Vlada je v PKP 7 uvrstila tudi ukinitev sklada za NVO, kar je dvignilo veliko prahu. CNVOS je na svoji spletni strani zapisal: »Sklad za NVO je glavni vladni stranki trn v peti, ker je edini sistemski vir financiranja nevladnih organizacij, ki mu vlada samovoljno ne more odvzeti denarja, saj ga ščiti zakon o nevladnih organizacijah. […] Z ukinitvijo se lahko poslovimo od uvajanja novih socialnih storitev v zapostavljenih regijah, npr. da imajo tudi v Beli krajini ali v Posavju žrtve nasilja ali invalidi dostop do enakih storitev kot tisti v središču države. Lahko se poslovimo od neodvisnega dela na področju človekovih pravic, transparentnosti, boja proti korupciji, lažnim novicam, sovražnemu govoru …«

Snovalci predloga pa pojasnjujejo, da bodo NVO imele zdaj dvakrat več denarja. NVO so sicer še izpostavile, da bosta tako brez sredstev ostali Karitas in Zveza prijateljev mladine, a pregled poročila FURS-a razkriva nekaj čisto drugega.

Preberite tudi:

Ne pozabite oddati vloge za vzdrževane člane

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Najvišjo donacijo upravičeno dobijo Rdeči noski.
Najvišjo donacijo upravičeno dobijo Rdeči noski.
Vir slike: Data d.o.o.

Prejemnikom namenitve dela dohodnine za donacije je bilo v letu 2019 namenjenih 496.363 donacij, torej le približno 55 odstotkov vseh, ki imajo to možnost. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5554 različnim upravičencem v skupnem znesku 5.456.656,23 evra.

Na samem vrhu so Rdeči noski, ki so prejeli 18.409 donacij v višini 236.486,29 evra, po novem bodo ob istem številu zavezancev dobili najmanj 460.000 evrov. Rdečim noskom sledijo Slovenska Karitas, ki je od 16.241 zavezancev dobila 141.159,34 evra, Zveza prijateljev mladine Slovenije od 7244 zavezancev 91.040,07 evra, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje od 3665 zavezancev 84.119,75 evra.

V Sloveniji je kar nekaj nevladnih organizacij, ki s svojim delom dokazujejo, da je na svetu še veliko dobrega in ki si zaslužijo denar. Če do sedaj od svoje dohodnine še niste namenili 0,5 %, je skrajni čas, da to storite in po novem namenite 1 % od svoje dohodnine, ki bi vam bil tako in tako odvzet, tistemu, ki ga bo oplemenitil in z njim delal dobro.

V letošnjem letu boste lahko namenili 1 % za NVO.
V letošnjem letu boste lahko namenili 1 % za NVO.
Vir slike: Gov.si

Kdo in kdaj lahko nameni 1 % za NVO?

Vsak davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje nevladnih organizacij in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3% … ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1% dohodnine.

Načeloma davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zaradi sprememb pa bo izjemoma za leto 2020 upošteval veljavne zahteve, s katerimi bo razpolagal na dan 31. maja 2021. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Bodite pa pozorni, saj bo po 14. 1. 2021 na voljo nov obrazec za donacije na eDavkih, kar sicer pomeni, da če že imate leta izbrano NVO, boste po tem datumu morali ponovno izpolniti vlogo in določiti odstotek.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije.
Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije.
Vir slike: Planinsko društvo Domžale

Komu in kako lahko namenite 1%

Če ste se odločili, da boste vendarle namenili odstotek za NVO, obrazec za namenitev dela dohodnine lahko oddate:

  • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • prek mobilne aplikacije eDavki in
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani FURS, ki bo za odmerno leto 2020 dopolnjen z novimi upravičenci po 15. maju 2021.

V kolikor ste društvo, zavod … in bi želeli priti na ta seznam, morate izpolnjevati pogoje 142. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2), in sicer:

(2) Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz tega člena.

(3) Za nevladne organizacije po drugem odstavku tega člena se štejejo tiste nevladne organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, status nevladne organizacije v javnem interesu.

(4) Za politične stranke, reprezentativne sindikate ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti po drugem odstavku tega člena se štejejo subjekti, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, reprezentativne sindikate oziroma versko svobodo, status politične stranke, reprezentativnega sindikata oziroma registrirane cerkve in druge verske skupnosti.

(5) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki je v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, pristojna za vodenje Evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke iz te evidence, potrebne za namene priprave in objave seznama upravičencev do donacij.

(6) Organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo, pristojen za vodenje Registra cerkva in drugih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, ter organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, pristojen za vodenje Registra strank, ministrstvu, pristojnem za finance, brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke iz teh registrov, potrebne za namene priprave seznama upravičencev do donacij.

(7) Organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja reprezentativnost sindikatov, pristojen za odločanje o reprezentativnosti sindikatov, ministrstvu, pristojnem za finance, brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke, potrebne za namene priprave seznama upravičencev do donacij.

(8) Vlada določi podrobnejši način izvajanja tega člena in določi seznam upravičencev do donacij po tem členu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice