Naprej na vsebino

Evropska komisija na kratko

Evropska komisija je ena poglavitnih političnih ustanov Evropske unije. Ali veste, kaj je njena naloga, kako je sestavljena in kdo jo vodi?

Uradno ime Evropske komisije je Komisija Evropske Unije. Je izvršilni organ Evropske unije, ki jo skupaj s predsednikom komisije sestavlja 27 komisarjev. Vsaka država ima v komisiji po enega komisarja, ki upravlja svoj resor.

Preberite tudi:

Slovenija bo letos predsedovala Svetu Evropske unije

Kako domača nam je struktura Evropske unije?

Čigave interese zastopajo evropski poslanci?

Službe Komisije so večinoma v Bruslju in Luxembourgu, a predsedništva ima v vsaki državi EU.
Službe Komisije so večinoma v Bruslju in Luxembourgu, a predsedništva ima v vsaki državi EU.
Vir slike: Tviter

Imenovanje komisarjev in predsednika Evropske komisije je naloga Evropskega sveta.

Imenovanje Evropske komisije temelji na odločitvi Evropskega sveta, ki s kvalificirano večino predlaga predsednika komisije. Predlagani predsednik je iz vrst tiste politične skupine, ki zmaga na volitvah v Evropski parlament. Ko ga potrdi še Evropski parlament, pride na vrsto zbiranje ekipe, ki poteka tako, da države članice predlagajo komisarje, sestavljeno ekipo pa mora odobriti še Evropski svet.

Odbori Evropskega parlamenta zaslišijo vse kandidate za komisarje v Evropski komisiji. Parlament na koncu potrdi novonastalo komisijo. Če je parlament nezadovoljen z delom kolegija komisarjev, ga lahko razpusti.

Mandat sedanje komisije se bo zaključil 31. oktobra 2024.

Evropska komisija predlaga zakonodajo parlamentu in Svetu EU.

Evropska komisija je edina pobudnica evropske zakonodaje, čeprav je v osnovi administrativni organ. Komisiji pripada izključna pristojnost za pripravo predlogo novih pravnih aktov EU, ki jih nato predloži parlamentu in Svetu Evropske unije. Predlogi, ki jih odda, se v glavnem tičejo varovanja skupnih interesov Evropske unije in njenih prebivalcev. O interesih posameznih dejavnosti, lobijev ali držav članic Evropska komisija ne odloča in se z njimi ne ukvarja.

Uspešno opravljanje ključne naloge komisije pa odpira mnogo stranskih nalog. Člani morajo preučevati razmere in težave, razumeti številne interesne skupine, komunicirati z ekonomsko-socialnim odborom in odborom regij, sodelovati z nacionalnimi parlamenti in vladami ter nenazadnje vzdrževati odnos z javnostjo.

Predlogi za ukrepe na ravni vse Evropske unije so potrebni šele tedaj, ko težave ne morejo biti rešene lokalno oz. ko je potrebno reševanje skupnih težav, ali jih je efektivneje rešiti v širšem kontekstu. O predlogih zakonodajnih aktov komisije naposled odločata Evropski parlament in Svet Evropske unije.

Komisija se ukvarja tudi s politiko in proračunom Evropske unije.

Z njenega izvršilnega vidika Evropska komisija skrbi za izvajanje zakonodaje. To pomeni, da sprejema podzakonske akte unije, oblikuje skupne politike in nadzoruje evropski proračun, oblikuje programe, določa in usmerja sredstva na področju tehnologij in raziskav ter skrbi za nadzor nad programi. Pri tem je v omejenem obsegu nadzorovana tudi sama; pregled nad njenih delovanjem je v rokah Evropskega računskega sodišča.

Evropska komisija zastopa skupna stališča EU na svetovnih konferencah.
Evropska komisija zastopa skupna stališča EU na svetovnih konferencah.
Vir slike: REUTERS

Izvrševanje evropske zakonodaje skupaj s Sodiščem EU

Komisija je »varuh pogodb«, ki zagotavlja uresničevanje ustanovitvenih pogodb in sme pred evropskih sodiščem tožiti vse druge ustanove, države članice ali njihove pravne osebe. Če ugotovi, da članica EU ne spoštuje zakonodaje, je njena dolžnost sprožiti pravni postopek za ugotavljanje kršitev, obtožena članica pa mora svoje vedenje pojasniti. Ob zaostritvi se kršitev preda Sodišču Evropske unije.

Evropska komisija je zastopnik EU v političnih zadevah na svetovni ravni.

Podpredsenik Evropske komisije in Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko v vseh pomembnih zadevah oblikuje zunanjo politiko skupaj z Evropskim svetom. Na nekaterih področjih, kot so trgovinska politika, humanitarna pomoč in pogajanja o širitvi EU, sme tudi komisija zastopati interese EU, a končne dogovore potrdi Svet EU. Komisija zastopa skupna stališča v Svetovni trgovinski organizaciji.

Komisija Ursule von der Leyen

Evropsko komisijo sestavlja 27 komisarjev in predsednik komisije. Komisija se srečuje enkrat na teden, na njihovih zasedanjih beseda teče o splošnih koristih in razvoju Evropske unije. Za svoje delo so odgovorni Evropskemu parlamentu, ki ji lahko z dvotretjinsko večino izglasuje nezaupnico.

Osebje komisije se deli na direktorate in službe; prvi odgovarjajo splošnemu direktorju. Večina predlogov zakonodaje se oblikuje na ravni direktoratov.

Komisija ima predsednika komisije, visokega predstavnika za zunanje zadeve, prvega podpredsednika in pet dodatnih podpredsednikov. Njihov mandat traja pet let. Komisarji so neodvisni strokovnjaki in pokrivajo različne sektorje. Evropsko komisijo od 1. decembra 2019 vodi Nemka Ursula von der Leyen, nekdanja nemška obrambna ministrica.

Delo kolegija 2019-2024 se v veliki meri tiče tudi epidemije koronavirusa.
Delo kolegija 2019-2024 se v veliki meri tiče tudi epidemije koronavirusa.
Vir slike: ec.europa.eu

Ostali člani komisije so:

 • komisar Janez Lenarčič (Krizno upravljanje),
 • izvršni podpredsednik Frans Timmermans (Evropski zeleni dogovor),
 • izvršna podpredsednica Margrethe Vestager (Evropa, pripravljena na digitalno dobo),
 • izvršni podpredsednik Valdis Dombrovskis (Gospodarstvo za ljudi),
 • visoki predstavnik/podpredsednik Josep Borrell Fontelles (Močnejša Evropa v svetu),
 • podpredsednik Maroš Šefčovič (Medinstitucionalni odnosi in predvidevanje),
 • podpredsednica Věra Jourová (Vrednote in preglednost),
 • podpredsednica Dubravka Šuica (Demokracija in demografija),
 • podpredsednik Margaritis Schinas (Spodbujanje evropskega načina življenja),
 • komisar Johannes Hahn (Proračun in uprava),
 • komisarka Mariya Gabriel (Inovacije, raziskave, kultura, izobraževanje in mladi),
 • komisar Nicolas Schmit (Delovna mesta in socialne pravice),
 • komisar Paolo Gentiloni (Gospodarstvo),
 • komisar Janusz Wojciechowski (Kmetijstvo),
 • komisar Thierry Breton (Notranji trg),
 • komisarka Elisa Ferreira (Kohezija in reforme),
 • komisarka Stella Kyriakides (Zdravje in varnost hrane),
 • komisar Didier Reynders (Pravosodje),
 • komisarka Helena Dalli (Enakost),
 • komisarka Ylva Johansson (Notranje zadeve),
 • komisarka Adina Vălean (Promet),
 • komisar Olivér Várhelyi (Sosedstvo in širitev),
 • komisarka Jutta Urpilainen (Mednarodna partnerstva),
 • komisarka Kadri Simson (Energija), komisar Virginijus Sinkevičius (Okolje, oceani in ribištvo),
 • komisarka Mairead McGuinness (Finančne storitve, finančna stabilnost in unija kapitalskih trgov) in
 • nekdanji komisarji Phil Hogan (Trgovina).

Komisija je v prvem letu delovanja predstavila evropski zeleni dogovor in industrijsko strategijo za opredelitev novih tirnic za razvoj evropske industrije. Osredotočila se je tudi na krepitev konkurenčnosti Evrope v svetu, predlagala novosti na področju migracij z namenom krepitve zaupanje in vzpostavitve ravnovesja med odgovornostjo in solidarnostjo. Izbruh pandemije je za komisijo predstavljal poseben izziv. Komisija se ukvarja z okrevanjem evropskega gospodarstva in vodi globalni odziv proti koronavirusu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice