Skip to content

Evropska ljudska stranka (Krščanski demokrati)

V Evropskem parlamentu deluje sedem političnih skupin in samostojni poslanci, ki ne pripadajo nobeni skupini. V nizu predstavitev posameznih skupin, bomo predstavili vsako posebej, glede na število poslancev v Evropskem parlamentu, od največje do najmanjše. Najmočnejša skupina je Evropska ljudska stranka (ELS), zato jo predstavljamo kot prvo.

Preberite tudi:

Kako domača nam je struktura Evropske unije?

Čigave interese zastopajo evropski poslanci?

Slovenija bo letos predsedovala Svetu Evropske unije

ELS je desno–sredinska politična skupina

ELS je sestavljena iz nacionalnih političnih strank držav članic Evropske unije, ki je bila ustanovljena leta 1976. V Evropskem parlamentu ima 187 od 705 poslancev, ki prihajajo iz vseh 27 držav članic Evropske unije. Gre za stranko, ki združuje krščanske in liberalno-konservativne stranke. Poslanci iz posameznih držav članic tako prihajajo iz strank, ki jim je blizu takšna usmeritev.

Gre za desno-sredinsko usmerjeno skupino, ki se na splošno zavzema za združeno Evropo, ki temelji na človekovega dostojanstva, svobode, človekovih pravic, pravne države, in solidarnosti. Po svoji naravi je vključujoča stranka, saj si prizadeva za enakopraven razvoj držav, ne glede na njihovo lego ali velikost.

Sestava strank v Evropskem parlamentu.
Sestava strank v Evropskem parlamentu.
Vir slike: Transform Europe

Močna Evropa, v kateri je v ospredju človek in njegovo dostojanstvo

Poslanstvo ELS je v prizadevanju za močno Evropo, z ambicioznimi in samozavestnimi prebivalci ter enakopravnim dostopom do enakih možnosti. V ospredju programa je združena Evropa, ki deluje po načelu subsidiarnosti, brez nasprotji med različnimi nacionalnimi in lokalnimi identitetami.

K bistvu poslanstva ELS spada tudi prizadevanje, da bi bili v osrčju gradnje »projekta Evropa« ljudje, ki bi krepili evropsko demokracijo in delali na odgovornosti njenih institucij. Iz tega izhaja gradnja evropskega načina življenja in združene Evrope, ki temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, solidarnosti, spoštovanja človekovih pravic in pravne države.

Vrednote ELS temeljijo na krščansko–judovskem izročilu

Vrednote ELS temeljijo na krščansko–judovskem izročilu, kar vključuje zaščito veroizpovedi po vsem svetu. Te vrednote izhajajo iz predpostavke, da lahko omogočamo pogoje za razvoj življenja in človekovega dostojanstva, kar je središčni pojem v Svetem pismu, ki velja za judovsko–krščansko sveto knjigo.

Demokracija utemeljena na poštenosti in odgovornosti

Naslednja vrednota ELS je predstavniška demokracija, ločevanje oblasti (zakonodajno, izvršno, sodno), človekove pravice in pravna država. V nasprotju z naštetimi demokratičnimi standardi je ELS proti vsaki obliki totalitarizma, ki bi izhajal iz katerega koli ideološkega ozadja.

Poštena družba, ki zagovarja enake možnosti in varuje legitimne interese prihodnjih generacij, je vrednota brez katere si ELS ne predstavlja prihodnosti Evrope. Ob tem se zavzema za socialno tržno gospodarstvo, ki temelji na svobodi, odgovornosti in poštenosti, spodbuja zasebna podjetja in gospodarsko blaginjo.

Skrb za odgovorno ravnanje z naravnimi viri je še ena vrednota, ki jev osrčju ELS. Ob tem gre za pravično uporabo teh virov, ki izboljšuje življenjske razmere za vsakogar in hkrati zagotavlja trajnostni razvoj ter varuje naš planet za prihodnje generacije. Ob tem se ELS zavzema tudi za spodbujanje novih tehnologij, za raziskave in inovacije, katerih namen je izboljšanje kakovosti življenja.

Predsednik poslanske skupine ELS je Manfred Weber, ki prihaja iz Nemčije.
Vir slike: AlKhelleey, Today

Predsednik poslanske skupine ELS je Manfred Weber

Predsednik poslanske skupine ELS je Manfred Weber, ki prihaja iz Nemčije. Na ta položaj je bil izvoljen leta 2014, od leta 2006 je bil član predsedstva, leta 2009 pa je bil izvoljen za predsednika skupine. Njegova vizija Evrope temelji na tesnem sodelovanju, pri tem vidi ELS kot gonilno silo pri zagovarjanju evropskega načina življenja.

Predsednik ELS je Donald Tusk, ki je bil izvoljen 20. novembra 2019 v Zagrebu. Tusk je poljski politik kašubske narodnosti. Od 16. novembra 2007 pa do leta 2014 je bil predsednik vlade Republike Poljske. Tej funkciji se je odrekel leta 2014, ko je bil izvoljen za predsednika Evropskega sveta, mandat se mu je iztekel konec novembra 2019.

ELS ima štiri poslance iz Slovenije

Iz Slovenije so trenutno člani poslanske skupine ELS predstavniki strank Nova Slovenija, Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke. Novo Slovenijo zastopa Ljudmila Novak, Slovensko demokratsko stranko Romana Tomc in Milan Zver, Slovensko ljudsko stranko pa Franc Bogovič.

Slovenski poslanci v ELS prestavljalo polovico vseh poslancev iz Slovenije. Preostali štirje delujejo v drugih političnih skupinah. Pri odločanju v Evropskem parlamentu tako poslanec v prvi vrsti zagovarja stališča politične skupine, ki ji pripada in ne toliko stališč države članice, ki ji pripada.

Iz Slovenije so trenutno člani poslanske skupine ELS predstavniki strank Nova Slovenija, Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke - Franc Bogovič (SLS), Ljudmila Novak (NSi),, Romana Tomc (SDS) in Milan Zver (SDS).
Iz Slovenije so trenutno člani poslanske skupine ELS predstavniki strank Nova Slovenija, Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke – Franc Bogovič (SLS), Ljudmila Novak (NSi),, Romana Tomc (SDS) in Milan Zver (SDS).

Evropska miselnost usmerja k preseganju nacionalnega individualizma

Ob tem je potrebno poudariti, da delovanje evropskih poslancev, ki pripadajo različnim političnim skupinam, kljub vsemu ne smemo razumeti, kot izključno delovanje za Evropo, kjer bi bili posamezni nacionalni interesi v ozadju. V prvi vrsti gre za preseganje lastnih interesov, kjer ni zato posamezna država praktično v ničemer prikrajšana.

Ravno takšen način delovanja določa poslanstvo ELS, ki je povezovalna skupina, ki povezuje različne interese različnih evropskih narodov. Morda Slovenci takšen način delovanja razumemo nekoliko težje, saj smo navajeni živeti v strankarski razdrobljenosti in v individualizmu lastnega premoženja. Ravno evropska miselnost, nam lahko pomaga presegati različne individualne interese.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice