Naprej na vsebino

Znan je predlog PKP 8

Skoraj leto dni se že vse vrti okoli covida, ki za sabo pušča ogromno odprtih vprašanj in odkritih skrivnosti. Vlada nastalo pogorišče skuša omiliti s protikoronskimi paketi. Včeraj je potrdila že osmega in ga posredovala v sprejetje državnemu zboru po nujnem postopku.

PKP 8 bo prinašal dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah, med drugim bo, če bo sprejet, podaljšal subvencioniranje čakanja na delo ter bo prevzel del bremena za dvig minimalne plače.

Preberite tudi:

Kdaj boste pravice iz PKP 7 dobili in kaj morate za to narediti

Kaj prinaša šesti protikoronski sveženj – PKP 6

Glavni cilji in rešitve PKP 8

Po podatkih UMAR-ja bo prvo četrtletje 2021 zaradi epidemiološke slike primerljivo z zadnjim četrtletjem 2020. Pomembnejše okrevanje gospodarstva je mogoče pričakovati šele v drugi polovici leta, ob predpostavki, da različni sevi ne bodo podaljšali ukrepov, ki zatirajo razvoj gospodarstva.

V začetku januarja se je nadaljevala zmerna rast števila registriranih brezposelnih. Ob ohranjanju interventnih ukrepov povečanje števila brezposelnih sicer decembra ni vidneje odstopalo od povišanj ob koncih predhodnih let, ki so bila večinoma posledica sezonskih dejavnikov. A kljub temu je ogromno ljudi na čakanju doma in v mnogih podjetjih obstaja velika verjetnost, da bodo šle v stečaj in se delavci ne bodo vrnili.

V letu 2020 se je verjetnost plačilne nesposobnosti povečala mnogim podjetjem iz storitvenih dejavnosti, ki morajo biti zaradi omejitvenih ukrepov večinoma zaprta in ki zaradi omejitev ne zaposlujejo.

Zato je vlada kot glavni cilj predlaganega PKP 8 v ospredje postavila omilitev in odpravo posledic vpliva covida na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Poglavitne rešitve PKP 8 so:

 • podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom vlade še 2-krat po 1 mesec;
 • solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov;
 • enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let;
 • solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu;
 • zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2;
 • delodajalcem se za plače delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače, določi subvencija v višini 50 evrov. Subvencija se določi za delo, opravljeno v mesecih od januarja do vključno junija 2021.
Včeraj je vlada potrdila že osmi PKP in ga posredovala v sprejetje državnemu zboru po nujnem postopku.
Včeraj je vlada potrdila že osmi PKP in ga posredovala v sprejetje državnemu zboru po nujnem postopku.
Vir slike: Pixabay

Sorazmernost subvencije glede na obseg sklenjene pogodbe o zaposlitvi

Do subvencije iz PKP 8 ne bodo upravičeni delodajalci, ki so neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov, ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Zaradi epidemije in dviga minimalne plače se za plače in nadomestila plače, ki jih delodajalci izplačujejo za mesece od julija 2021 do vključno decembra 2021, določi najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. S tem se v določenem obsegu razbremeni delodajalce, ki trenutno ne morejo zagotoviti dviga minimalne plače. Država pa bo tista, ki bo delež dviga, govorimo o nekaj več kot 100 evrih, poravnala namesto delodajalca.

PKP 8 naj bi na ta način odpravljal neenakost med delavci, ki so pri plači v decembru prejeli plačilo za poslovno uspešnost ali le del tega plačila (npr. božičnico) in zato niso bili upravičeni do kriznega dodatka.

Žal se pa s tem težko strinjajo vsi, ki so ostali brez kriznega dodatka.

Vlada upoštevala nekaj predlogov GZS

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je 18. januarja 2021 na Vlado RS posredovala svoje predloge ukrepov za PKP 8, in sicer:

 • sofinanciranje zvišanja minimalne plače,
 • subvencioniranje zaščitne opreme,
 • podaljšanje ukrepa čakanja na delo do 30. 6. 2021, prilagoditev kriterija upravičenosti ter ugodnejšo obravnavo delodajalcev, ki ne smejo poslovati zaradi ukrepov vlade pri ukrepu čakanja na delo,
 • podaljšanje ukrepa povračila fiksnih stroškov,
 • pozavarovanje terjatev do slovenskih kupcev,
 • bon za športnorekreativne aktivnosti ter kulturni bon.

Glede na sprejet predlog PKP 8, ki je bil poslan v državni zbor, je vlada večino predlogov GZS sprejela. Ali to pomeni tudi, da bo mogoče vlada sprejela GZS-jeve predloge o:

 • sprostitvi dejavnosti povsod, kjer so lahko spoštovani pogoji NIJZ in ki veljajo tudi za opravljanje odprtih/dovoljenih dejavnosti,
 • prehajanju meja zaradi nujnih poslovnih razlogov brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost koronavirusa,
 • tem, da podjetnikom, ki so bili registrirani od 1. 1. 2020 do razglasitve epidemije, ni treba vračati prispevkov ali temeljnega dohodka, v kolikor jim je bilo opravljanje dejavnosti onemogočeno z odlokom.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

27 milijonov evrov za zaposlovanje mladih: subvencij skoraj več kot mladih, ki ustrezajo kriterijem

Od 16. avgusta naprej bo odprto javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencij za zaposlovanje brezposelnih mladih. Bo program dosegel cilje?

Prijava na e-novice