Skip to content

Skupina Levice v Evropskem parlamentu (GUE/NGL)

Zadnja politična skupina v Evropskem parlamentu, v kateri so poslanci povezani v enotno skupino, je Skupina Levice. Gre za skupino skrajne levice in njeni predstavniki niti ne skrivajo svoje komunistične usmeritve. Določeni predstavniki iz nekaterih držav prihajajo iz strank, ki imajo v svojih logotipih komunistične simbole.

Preberite tudi:

Evropska ljudska stranka (Krščanski demokrati)

Čigave interese zastopajo evropski poslanci?

Skupina se identificira s komunističnimi simboli in ima dva sopredsednika

Skupina ima 39 poslancev iz 13 držav. Iz Slovenije se v to skupino uvršča stranka Levica, vendar v Evropskem parlamentu nima svojega predstavnika. Zanimivost v tej skupini so predstavniki Komunistične partije Portugalske, saj uporabljajo še star komunistični naziv, prav tako so simboli stranke srp, kladivo in rdeča zvezda.

Skupina ima 39 poslancev iz 13 držav. Iz Slovenije se v to skupino uvršča stranka Levica, vendar v Evropskem parlamentu nima svojega predstavnika.
Skupina ima 39 poslancev iz 13 držav. Iz Slovenije se v to skupino uvršča stranka Levica, vendar v Evropskem parlamentu nima svojega predstavnika.
Vir slike: Europa.eu

Kakor imajo urejeno vodstvo tudi nekatere druge skupine, sta tudi pri Levici na čelu dva sopredsednika. To sta Manon Aubry iz Francije in Martin Schirdewanden iz Nemčije. Manon Aubry je postala poslanka na zadnjih volitvah 2019 in je najmlajša voditeljica kakšne evropske politične skupine doslej. Martin Schirdewanden je poslanec od leta 2017 in se ukvarja predvsem z davčno pravičnostjo.

Socialno usmerjena skupina

V svojem programu se Levica zavzema za okolje, feminizem, mir in človekove pravice. Združuje jih vizija socialno pravične Evrope, ki temelji na mednarodni solidarnosti. Po njihovem mnenju EU prepogosto temelji na radikalno tržno usmerjeni logiki konkurence tako znotraj EU kot do tujine.

Skupina se bori za nova delovna mesta in prav tako za izboljšanje kvalitete delovnih razmer. Zavzemajo se za več možnosti za izobraževanje, za socialno solidarnost, za spoštljiv odnos do našega planeta in njegovih virov. Prav tako se zavzemajo  za kulturno izmenjavo in raznolikost Evrope, za trajnostni gospodarski razvoj ter za dosledno in močno mirovno politiko.

Po njihovem mnenju mora EU postati projekt ljudi, in ne zgolj projekt elit. V ospredje postavljajo enake pravice moških in žensk, državljanske pravice in svoboščine ter uveljavljanje človekovih pravic. Med njihovimi prioritetami sta tudi antifašizem in protirasizem.

Gospodarska pravičnost

Na področju gospodarske pravičnosti opažajo, da so varčevalne, privatizacijske in deregulacijske politike v korist velikih podjetij, a uničujoče za delavce. Kot izziv za prevladujočo ekonomsko doktrino EU in naraščajočo neenakost predlagajo vključujoče usklajevanje na več področjih politike.

Pri tem mislijo na boljše zaposlitvene možnosti in socialne pravice ter davčno razbremenitev. Namesto elitam naj gospodarstvo služi ljudem, zato se potegujejo tudi za pravično razdelitev bogastva, kar pomeni, da bi bile dobrine enakomerno razdeljene po različnih družbah, državah in regijah.

Določeni predstavniki iz nekaterih držav prihajajo iz strank, ki imajo v svojih logotipih komunistične simbole.
Določeni predstavniki iz nekaterih držav prihajajo iz strank, ki imajo v svojih logotipih komunistične simbole.
Vir slike: Guengel.eu

Okolje

Po mnenju Levice se čas za reševanje našega planeta počasi izteka. Boj za trajnostno in pravično okoljsko, kmetijsko in ribiško politiko pomeni varovanje narave, zavzemanje za majhne podeželske in obalne skupnosti ter uvajanje strogega nadzora nad strupenimi kemikalijami. Prav tako se zavzemajo za pravice živali in njihovo korist.

Feminizem

V njihov program spada tudi feminizem, ki ga povezujejo s seksizmom, ki se je po njihovem mnenju zasidral v Evropi. Pravijo, da je treba vsako evropsko politiko utemeljiti pod vidikom spola. Pri tem so ključna vprašanja, kot so obramba žensk in manjšin, boj za enako plačilo, zagotavljanje temeljnih svoboščin osebam LGBTQ ter nujna strategija za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti.

Pravice in svoboščine

Temeljna načela, ki jih zastopajo pri vprašanjih državljanskih svoboščin in človekovih pravic, so dostojanstvo, enakost in solidarnost. EU ne more prezreti stiske tistih, ki iščejo boljše življenje, prav tako si ne more zatiskati oči pred naraščanjem rasistične in ksenofobne retorike.

V zvezi s tem se zavzemajo za neoviran dostop državljanov do možnosti prijave kršiteljev človekovih pravic, konkretno tistih, ki posegajo v rasno in spolno nedotakljivost človeka. Ob tem je ključnega pomena, da prijavitelj ostane anonimen, tako da nihče ne bi mogel zlorabljati njegovih osebnih podatkov.

Mir in solidarnost ter demokracija

Na področju miru in solidarnosti si prizadevajo, da bi EU še bolj opozarjala na kršenje človekovih pravic proti Palestincem in drugim zatiranim skupinam. Opozarjajo tudi na nevarnost trenutne trgovinske politike, ki pomeni žalitev demokracije, saj služi interesom večnacionalnih korporacij. Zunanja in varnostna strategija morata temeljiti na miru – v nasprotju s trenutnim trendom militarizacije.

Za Levico je temelj delovanja EU odgovorno delovanje vseh njenih institucij. Potegujejo se za preglednost, od proračunskih predlogov do zagovarjanja pravic, miru in stabilnosti. V razpravi o prihodnosti EU se zavzemajo za različne alternativne vizije, s tem da nasprotujejo trenutni neoliberalni politiki.

Zavzemanje za enakost lahko poseže v človekovo svobodo

Iz pregleda programa Skupine Levice je razvidno, da gre za skrajno levo usmerjeno skupino s poudarkom na enakosti. Pri tem ne gre za enakost, ki bi temeljila na identiteti posameznika, ampak ravno obratno, za ceno enakosti se briše osebna identiteta.

Zavzemanje za rasno in spolno enakost samo po sebi ni nič spornega. Sporno pa lahko postane, če ena narodna skupina poseže v svobodo druge. Tako s sprejemanjem migrantov ni nič narobe, dokler ti ne začnejo posegati po pravicah evropskih avtohtonih prebivalcev.

V svojem programu se Levica zavzema za okolje, feminizem, mir in človekove pravice.
V svojem programu se Levica zavzema za okolje, feminizem, mir in človekove pravice.
Vir slike: Pixabay

Enakost ali enakopravnost?

Podobno je tudi pri zavzemanju za enakost spolov. Že sama uporaba besede enakost je v tem pogledu dokaj sporna. Moški in ženska ne moreta biti nikoli enaka, ker se med seboj razlikujeta tako v fizičnem kot psihičnem pomenu. V kolikor skušamo oba spola izenačevati, hkrati posežemo v identiteto tako moškega kot ženske.

Enakost, kakršno si predstavlja del politike, ki jo v glavnem zastopajo leve politične sile, bolj spominja na prisilno enakost  »Prokrustove postelje« kot pa na enakost, ki bi temeljila na svobodi človeka kot osebe. Zdi se, da nekateri besedo enakost načrtno zamenjujejo z besedo enakopravnost.

Se lahko iz zgodovine kaj naučimo?

Enakopravnost pomeni, da lahko skupaj bivajo različne osebe – različnih narodnosti, različnih spolov in spolne usmerjenosti, različnih političnih pogledov, vendar pri tem ostajajo avtonomne in na noben način ne posegajo v svobodo druge osebe. Gre za sobivanje s spoštovanjem drugačnosti.

Politične opcije, ki izhajajo iz marksistično-leninističnega pogleda na človeka in svet, sicer na zunaj dajejo vtis, da želijo ustvariti pravičnejši svet, vendar ima takšna politika tudi svojo ceno. Zgodovina nas uči, da je terjala že več kot 100 milijonov človeških žrtev.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice