Skip to content

Prednostne naloge Sveta EU pod slovenskim predsedstvom: Okolje

Slovensko predsedstvo Svetu EU je zastavilo veliko ciljev na področju varovanja okolja. Osredotočilo se bo na podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in krožno gospodarstvo.

Tekom slovenskega predsedovanja Svetu EU si bo ta prizadeval za dosledno izvajanje agende Evropskega zelenega dogovora, tj. sklopa političnih pobud Evropske komisije s splošnim ciljem, da postane Evropa podnebno nevtralna do leta 2050.

Preberite tudi:

Slovenija predseduje Svetu EU – kaj to pomeni za nas

Svet EU je soglasno formalno potrdil slovenski Načrt za okrevanje in odpornost. Zdaj je čas za akcijo!

Osredotočili se bodo na področje podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti in krožnega gospodarstva, tj. na proces zmanjševanja vpliva izkoriščanja naravnih virov, ki se usmerja v ponovno uporabo, recikliranje in popravilo izdelkov.

Na področju podnebnih sprememb bo v ospredju revizija podnebne in energetske zakonodaje (t. i. zakonodajni sveženj Pripravljeni na 55).
Na področju podnebnih sprememb bo v ospredju revizija podnebne in energetske zakonodaje (t. i. zakonodajni sveženj Pripravljeni na 55).
Vir slike: Eur-lex.europa.eu

Na področju podnebnih sprememb bo v ospredju revizija podnebne in energetske zakonodaje (t. i. zakonodajni sveženj Pripravljeni na 55). Zakonodajni sveženj bo vključeval ves nabor ukrepov: revizijo sistema trgovanja EU z emisijami CO2, uredbo o delitvi bremen med državami članicami, standarde izpustov CO2 iz vozil, ustrezno umestitev rabe zemljišč ter spremembe rabe zemljišč in gozdarstva.

Okrepljeni in izjemno ambiciozni podnebni cilj Evropske unije je vsaj 55-odstotno (neto) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Ta cilj je vmesna točka na poti do dolgoročnega cilja za leto 2050, ki je ciljna črta, do katere naj bi Evropa postala prva podnebno nevtralna celina, kar pomeni, da bo njeno gospodarstvo imelo ničelne neto emisije toplogrednih plinov.

Prav tako se bodo ukvarjali tudi s pravnimi okvirji, ki bodo državam članicam zagotavljali finančna sredstva za izvedbo zelenega prehoda, tj. učinkovito zmanjšanje emisij v različnih gospodarskih sektorjih.

Spodbujali bodo razpravo o svežnju Pripravljeni na 55 in z njim povezanimi vprašanji tudi na globalni ravni. Med 31. oktobrom in 12. novembrom bodo ambicije EU predstavili na Konferenci pogodbenic v Glasgowu. Med cilji slovenskega predsedstva je doseganje ciljev pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015, tj. sporazuma med več kot 190 državami o odnosu do okoljske krize, in dokončanje knjige pravil za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma.

Slovensko predsedstvo namerava skleniti dogovor o splošnem pristopu za zakonodajni akt o baterijah, s katerim EU regulira uporabo okolju neprijaznih baterij.
Slovensko predsedstvo namerava skleniti dogovor o splošnem pristopu za zakonodajni akt o baterijah, s katerim EU regulira uporabo okolju neprijaznih baterij.
Vir slike: Euripedirect.si

Slovensko predsedstvo namerava skleniti dogovor o splošnem pristopu za zakonodajni akt o baterijah, s katerim EU regulira uporabo okolju neprijaznih baterij. Napovedana je revizija uredbe o pošiljkah odpadkov prek zmanjševanja izvoza odpadkov iz EU in olajšanja pošiljanja odpadkov za recikliranje znotraj EU.

Med cilji je tudi zmanjšanje upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2030 s poudarkom na opraševalcih.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice