Skip to content

Slovenski evropski poslanci skozi čas

Slovenija je del družine 27 držav članic EU že od 1. maja 2004. V »Bruslju« nas tako predstavlja že četrta garnitura evropskih poslancev. Evropski parlament ima 705 poslancev, ki se jih od leta 1979 voli na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

Vsaka država zase odloči, v kakšni obliki bodo potekale volitve, vendar mora zagotoviti enakopravnost spolov in tajno glasovanje. Na volitvah v Evropski parlament se uporablja proporcionalni volilni sistem. Najnižja starost za udeležbo na volitvah je 18 let, le v Avstriji 16 let.

Preberite tudi:

Slovenija predseduje Svetu EU – kaj to pomeni za nas

Kako domača nam je struktura Evropske unije?

Čigave interese zastopajo evropski poslanci?

V EP je 705 evropskih poslancev, 8 je slovenskih.
V EP je 705 evropskih poslancev, 8 je slovenskih.
Vir slike: Europarl

Evropski poslanci zasedajo v Strasbourgu, kjer poteka 12 plenarnih zasedanj letno, in Bruslju, kjer se odvijajo dodatna plenarna zasedanja, seje odborov in političnih skupin.

Obveznosti in pravice poslancev določa statut iz leta 2009. Kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta pa je začel veljati 1. januarja 2012. Vodilno načelo kodeksa je, da poslanci Evropskega parlamenta delujejo izključno v splošnem interesu in svoje delo opravljajo nepristransko, pošteno, odprto, vestno, odkrito, odgovorno in spoštljivo do ugleda Evropskega parlamenta.

Kodeks opredeljuje tudi navzkrižja interesov. Kodeks določa, da morajo poslanci predložiti podrobno izjavo o svojih finančnih interesih. Prijaviti morajo darila, ki so jih kot predstavniki EP prejeli pri opravljanju funkcije.

Predsednik parlamenta lahko kaznuje poslanca, ki krši pravila kodeksa. Kazen izreče predsednik na plenarnem zasedanju, do konca parlamentarnega mandata pa je objavljena tudi na spletnih straneh Parlamenta.

Plača poslancev Evropskega parlamenta

Evropski poslanci načeloma prejemajo enako plačo v skladu z enotnim statutom, ki je začel veljati julija 2009. Po enotnem statutu je mesečna plača za poslance pred odbitkom davka od 1. julija 2019 naprej 8.932,86 evra, oz. neto 6.962,95 evra.

Države članice lahko plačo obdavčijo tudi z nacionalnimi davki. Osnovna plača znaša 38,5 % osnovne plače sodnika Sodišča Evropske unije.

Obstaja pa sicer nekaj izjema – poslanci, ki so bili izvoljeni pred letom 2009, so lahko ohranili staro nacionalno ureditev plač, prehodnih nadomestil in pokojnin.

Nekdanji poslanci so z dopolnjenim 63. letom starosti po statutu upravičeni do starostne pokojnine. Pokojnina znaša za vsako dopolnjeno leto izvrševanja mandata 3,5 % plače, vendar skupaj ne sme presegati 70 % plače. Pokojnine se izplačajo iz proračuna Evropske unije.

Dodatno pokojninsko zavarovanje za poslance EP, uvedeno leta 1989, za nove poslance od julija 2009 dalje ne velja več in bo ukinjeno.

Podobno kot poslanci nacionalnih parlamentov dobijo tudi poslanci Evropskega parlamenta številna nadomestila za kritje stroškov, ki nastanejo pri opravljanju njihovih poslanskih dolžnosti:

  1. Splošno nadomestilo stroškov. (To nadomestilo naj bi krilo stroške v državi članici, v kateri so bili izvoljeni, kot so stroški za upravljanje poslančeve pisarne, telefonske in poštne račune ter nakup, delovanje in vzdrževanje računalniške, informacijske in telekomunikacijske opreme. Znesek tega nadomestila v letu 2021 znaša 4.576 evrov na mesec.)
  2. Potni stroški (Večina sej Evropskega parlamenta poteka v Bruslju ali Strasbourgu. Poslancem EP se ob predložitvi dokazil povrnejo dejanski stroški vozovnic za udeležbo na teh sejah, in sicer največ v višini letalske vozovnice poslovnega razreda »D« ali enakovrednega razreda, vozovnice za vlak 1. razreda ali 0,53 evra za km za potovanje z avtomobilom (omejeno na 1000 km); ter prejmejo pavšalna nadomestila na podlagi razdalje in dolžine potovanja, ki krijejo druge stroške potovanja.)
  3. Drugi potni stroški (Poslanci morajo med opravljanjem svojih dolžnosti pogosto potovati po državi članici izvolitve ali zunaj nje za namene, ki niso povezani z uradnimi sejami. Tako lahko poslanci za dejavnosti zunaj države članice izvolitve prejmejo nadomestilo za potne stroške, nastanitev in s tem povezane stroške največ v višini 4.517 evrov letno. Za dejavnosti v državi članici izvolitve se povrnejo zgolj stroški prevoza, pri čemer je za vsako državo določen najvišji letni znesek.)
  4. Dnevnice (Parlament izplačuje pavšalno nadomestilo v višini 324 evrov.)

Nadomestilo se prepolovi, če poslanec izpusti več kot polovico poimenskih glasovanj v času za glasovanja na plenarnem zasedanju, čeprav je poslanec na zasedanju prisoten. Za seje izven Evropske unije nadomestilo znaša 162 evrov, pri čemer se stroški nastanitve povrnejo ločeno.

Slovenski evropski poslanci 2004-2009.
Slovenski evropski poslanci 2004-2009.

Slovenski evropski poslanci med 2004 in 2009

Na volitvah v Sloveniji 13. junija 2004 so volivci izbirali 7 evroposlancev. Udeležilo se jih je 461.879 (28,35 %) volilnih upravičencev. Največ, 23,57 % glasov, je osvojila stranka Nova Slovenija, sledila je skupna lista LDS in DeSUS z 21,91 % glasov, na tretjem mestu (17,65 % glasov) pa je bila stranka SDS.

Prvi slovenski evropski poslanci so bili:

Slovenski evropski poslanci 2009-2014.
Slovenski evropski poslanci 2009-2014.

Slovenski evropski poslanci v času med 2009 in 2014

Evropske poslance se je v Sloveniji volilo 7. junija 2009. Skupaj je glasovalo 481.559 volivcev (28,33 %) od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Na naknadnih volitvah je od 3.202 volivcev, ki so imeli pravico glasovati, glasovalo 577 volivcev ali 18,01 % od števila volivcev, ki so imeli pravico glasovati na naknadnih volitvah. Na volitvah je skupaj glasovalo 482.136 volivcev.

Največ glasov so dobili poslanci SDS, je pa v novi sestavi bil en/a poslanec/ka več:

Slovenski evropski poslanci 2014-2019.
Slovenski evropski poslanci 2014-2019.

Evropski poslanci v času med 2014 in 2019

Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament 2014 so potekale 25. maja 2014. Volivci so lahko izbirali med 118 kandidati s 16 list. Mandate so prejele naslednje liste: SDS tri, skupna lista NSi in SLS dva, SD, DeSus in Lista Verjamem po en mandat.

Na volitvah je glasovalo 419.975 (24,55 %) volilnih upravičencev in tako je Slovenija v EP imela naslednje poslance:

Slovenski evropski poslanci 2019-2024.
Slovenski evropski poslanci 2019-2024.

Trenutni slovenski evropski poslanci

Na evropskih volitvah v Sloveniji, 26. maja 2019 je zmagala lista Slovenska demokratska stranka in Slovenska ljudska stranka (SDS in SLS) (26,44 %) pred Socialnimi demokrati (SD) (18,65 %) in Listo Marjana Šarca (LMŠ) (15,58 %). Volilna udeležba v Sloveniji je bila 28,32 %.

Tako Slovenijo v Evropskem parlamentu predstavljajo:

Kljub temu, da smo del Evropske unije že 17 let še vedno vemo zelo malo o tem, kaj vse se v tej instituciji dogaja. Koliko imen evropskih poslancev vam je znano? Ali veste katera področja pokrivajo? Veste kaj dobrega za Slovenijo so naredili? Veste kdo je snovalec Pametnih vasi? Veste kdo skrbi za projekt Erasmus +?

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice