Naprej na vsebino

Bodo zaradi uvedbe PC pogoja res sledila odpuščanja?

Mirno lahko rečemo, da je CPT pogoj »jabolko spora« zadnjih dni. Od srede dalje je zahtevan povsod, hkrati pa naj bi bil razlog, da so se množice državljanov v sredo podale na ulico. Koliko resnice je v tem, naj presodi vsak sam.

Preberite tudi:

Kaj je mobing na delovnem mestu?

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Sme delavec, učitelj zavrniti testiranje na covid-19?

Jasno postaja, da smo na zelo »prijazen« način usmerjeni proti cepljenju. Prav ali ne, je vprašanje na katerega je zelo težko odgovoriti. Dejstvo je, da je v tem trenutku cepljenje edini način, ki vodi iz tega kaosa, ki želi biti normalno življenje. Vprašanj, ki pa se ob vsem tem pojavljajo je ogromno. Ali lahko delodajalec odpusti delavca, ki se ne želi cepiti? Ali lahko od zaposlenega zahteva CPT pogoj? Kaj se zgodi, če zaposleni ne bi želel sodelovati? Kakšne možnosti ima delodajalec? Kaj lahko stori? Kaj je pametno? Na kaj se mora sklicevati? Kakšne dokumente mora imeti?

Pravna podlaga za zahtevo za izpolnjevanje pogoja CPT na delovnem mestu je odlok.
Pravna podlaga za zahtevo za izpolnjevanje pogoja CPT na delovnem mestu je odlok.
Vir slike: E-maribor

Delodajalec nima pravne podlage?

Če boste iskali odgovore na spletu – forumih, družabnih omrežjih… boste kaj kmalu ugotovili, da ima vsak svojo teorijo. Naleteli boste na največkrat zatrjevanjo laž – da ni pravne podlage. Mogoče bi bilo prav, da bi to mnenje prepustili pravnikom iz področja delovnopravnih zadev. Ti vam bodo razložili, da je pravna podlaga za zahtevo za izpolnjevanje pogoja CPT na delovnem mestu odlok.

Dobro je, da delodajalec pridobi tudi mnenje medicine dela o tveganju na delovnem mestu, saj se odloki večkrat spreminjajo. Medicina dela za posamezna delovna mesta naredi strokovno oceno o potrebnosti upoštevanja CPT pogoja. V času veljavnosti odloka je treba v vsakem primeru izpolnjevati tudi obveznosti iz odloka.

Delodajalec mora zaposlene vedno pisno obvestiti o zahtevanih pogojih za prihod na delovno mesto, jih seznaniti z načinom preverjanja pogoja. Poudarek je na seznanitvi in za to ne potrebuje soglasja zaposlenega.

Delavec tako ve, na kakšen način bo delodajalec preverjal pogoj, največkrat se za to uporabijo evidenčni listi in izjave delavcev, v katerih se navede, da delavec izpolnjuje enega od pogojev in do kdaj, zaposleni pa nato ob podaji izjave predloži na vpogled potrdilo o cepljenju, prebolevnosti ali testiranju, ki ga odgovorna oseba pogleda, preveri obdobje izpolnjevanja pogoja in naredi uradni zaznamek, da je v potrdilo vpogledala.

Ne zbirajo pa samih potrdil in ne vodijo evidence o tem, ali so tisti, ki izpolnjujejo CPT, konkretno cepljeni, prebolevniki ali testirani. Podobno je pri hitrih testih za samotestiranje.

Kaj pa če delavec zavrne izpolnjevanje CPT pogoja?

Delodajalci se te dni žal srečujejo s primeri, ko je delavec strogo proti ukrepom in je pripravljen na kocko zaradi svojega prepričanja postaviti tudi svojo zaposlitev. V večini primerov so ti zavedeni s strani facebook pravnikov, ter pravnikov, ki so za pet minut slave pripravljeni obljubiti vse.

 Če ste eden teh delavcev, ki verjamete tem zgodbicam in obljubam po brezplačni pravni pomoči, vam moral žal sporočiti, da boste na koncu stroške odvetnika delodajalca, stroške postopka in obresti, ter takse plačali sami. Stroški vsega naštetega pa se začno pri 5.000 evri.

Delodajalec zaposlenega, ki ne izpolnjuje pogoja CPT ne sme spustiti na delovno mesto. Če je mogoče mu odredi delo od doma, če tega ni mogoče, pa mu izreče prepoved opravljanja dela tistega dne, opozori na možne pravne posledice, če pogoja ne bi izpolnjeval tudi vnaprej, in mu izda tudi pisno navodilo oziroma vabilo, da v razumnem roku uredi CPT pogoj.

Delavec v času, ko ureja osnovne pogoje za to, da bo lahko delo opravljal, prejme stoodstotno nadomestilo plače brez malice in prevoza.

Kako dolgo si bo delodajalec šel to »igro« je predvsem odvisno od njegove opredelitve, ali gre za disciplinsko kršitev, ali pa bo zavrnitev osnova za redno odpoved delovnega razmerja iz krivdnega razloga.

Pravniki sicer svetujejo, da naj delodajalci najprej izrečejo neformalno opozorilo. V naslednjem koraku izvede disciplinski postopek, ki mu sledi opomin. Če je v pogodbi zapisana denarna kazen, lahko izreče tudi to. Ob tem se mora delodajalec zavedati, da če bo ostajal zgolj pri opominih in večkratnem opozorjenju, bo s tem imel dodatne težave pri postopku odpovedi.

Disciplinski postopek ne sme trajno posegati v status zaposlenega, zato bo moral delodajalec voditi ločena postopka – enega za izredno odpoved, drugega za disciplinski postopek. V tem primeru pa nespoštovanje pogoja CPT ne bo dovolj za izredno odpoved.

Delavec v času, ko ureja osnovne pogoje za to, da lahko delo opravlja, prejme stoodstotno nadomestilo plače brez malice in prevoza.
Delavec v času, ko ureja osnovne pogoje za to, da lahko delo opravlja, prejme stoodstotno nadomestilo plače brez malice in prevoza.
Vir slike: Slovenske novice

Postopek odpovedi iz krivdnih razlogov!

Delodajalec mora najprej delavcu izreči neformalno opozorilo. Če delavec še nadaljuje s svojimi kršitvami, pa so le-te osnova za opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Delavec mora imeti možnost tudi zagovora.

Če po zagovoru in jasni opredelitvi zakaj CPT pogoj mora biti izpolnjen, delavec še vedno ne upošteva povedanega, lahko delodajalec sproži postopek izredne odpovedi iz krivdnega razloga in to na osnovi neizpolnjevanja CPT pogoja. Delodajalec ne sme svojega zaposlenega brez izpolnjevanja pogoja pustiti na delovno mesto, ker delavec pogoja nima namena izpolniti, ne izpolnjuje več obveznosti iz delovnega razmerja.

Delodajalec se ob tem lahko sklicuje na novo obveznost iz delovnega razmerja, ki je nastala na podlagi odloka vlade. S tem ne krši nobenega zakona, ne krši nobene pravice zaposlenega. Ker zaposleni krši odlok, s tem krši tudi delovne obveznosti po Zakonu o delovnem razmerju.

Odpovedni rok je sicer zapisan v pogodbi, ki jo imata zaposleni in delodajalec sklenjeno, če le-tega ni, pa je rok najpozneje 60 dni od ugotovitve razloga za odpoved delovnega razmerja in najpozneje šest mesecev od nastanka razloga.

Če bi se delavec upiral temu, da mora zapustiti delovno mesto, lahko delodajalec za pomoč zaprosi varnostno službo, če jo podjetje ima, prav tako pa lahko pokliče policijo, saj ima delavec v tistem trenutku isti status kot zunanji obiskovalec.

Ob tem pa je nujno opozoriti, da delavec v tem primeru ni opravičen do odpravnine, niti do nadomestila za brezposelnost, prav tako mu ne bo pripadala denarna socialna pomoč.

Pravo in pravica ne hodita vedno z roko v roko. Že star pregovor pravi, da če želite pravico je ne iščite na sodišču.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice