Skip to content

Minimalne plače po Evropi

V Sloveniji smo kar dobro seznanjeni z uzakonjeno minimalno plačo, ki določa mejo, pod katero plačilo za delo ne more pasti. Z drugimi besedami – minimalna plača je najnižje možno plačilo, za katero lahko podjetje nekoga zaposli oziroma za katero lahko delavec proda svoje delo.

Seveda tukaj govorimo samo za zaposlitev za polni delovni čas, kar pomeni 8 ur na dan oziroma 40 ur na teden. V Sloveniji trenutna minimalna plača znaša 1.024,24 evrov bruto in 5,89 evrov na uro za študente.

Preberite tudi:

Povprečne mesečne plače so se zvišale. Ste to opazili?

Minimalna plača: Sindikati razburjeni, GZS pomirja

Starši mladoletnih otrok, ste vedeli, da vam v primeru izvršbe lahko ostane na računu več kot minimalna plača?

Podatki Eurostata o plačah.
Podatki Eurostata o plačah.
Vir slike: Eurostat

Kako pa je stanje drugod po Evropi? Nekje minimalne plače poznajo, drugje ne. Od 27 evropskih članic, imajo minimalno plačo uzakonjeno v 21 državah. Od blizu si poglejmo situacije nekaj večjih držav. Vsi omenjeni zneski so bruto zneski.

Italija

Italija ne pozna uzakonjene minimalne plače. V njihovi ustavi piše, da mora biti plačilo primerno kvaliteti in količini opravljenega dela ter dovolj visoko, da se delavec in njegova družina lahko preživljajo. Ne obstaja noben ločen zakonski akt, ki bi narekoval karkoli drugega.

Nekakšne minimalne plače so v Italiji določene s kolektivnimi pogodbami, ki se razlikujejo od sektorja do sektorja. V kolikor delodajalec izplačuje nižjo plačo od tiste, določene v teh pogodbah, lahko delavec pristopi k sodniku za delo in tako doseže, da se plača poenači s tisto v kolektivni pogodbi.

Italija ne pozna uzakonjene minimalne plače.
Italija ne pozna uzakonjene minimalne plače.
Vir slike: Sky News

V Italiji je povprečna plača 1.550 evrov mesečno, kar znese 28.500 evrov na leto. V kolikor bi uvedli uzakonjeno minimalno plačo, bi po izračunih in primerjavah z ostalimi evropskimi državami ta znašala 950 evrov.

Katere minimalne višine plač pa določajo omenjene kolektivne pogodbe? V nadaljevanju vam predstavljamo najnižje zneske, ki pripadajo delavcev na najnižjem položaju v določenem sektorju:

  • zaposleni v kmetijstvu – 1.235,87 evrov,
  • čiščenje in vzdrževanje – 1.168,11 evrov,
  • telekomunikacije – 1.029,61 evrov,
  • tovorni promet – 1.328,17 evrov,
  • potovalne agencije – 1.542,04 evrov,
  • bančništvo – 2.228,64 evrov,
  • kinematografi – 1.075,66 evrov in
  • pošte – 1.587,43 evrov.

Avstrija

Podobno kot v Italiji, tudi tukaj ne poznajo enotne minimalne plače, ampak kolektivne pogodbe po sektorjih, ki določajo minimalno plačilo. Zaradi teh pogodb je v večini primerov minimalna plača 1500 evrov na mesec.

Glede na to, da so pogodbe vezane na določeno industrijo, je lahko minimalna plača v določenih primerih višja. Če področje zaposlitve ni pokrito z nobeno kolektivno pogodbo, meja za minimalno plačo ne obstaja.

Sicer pa je Avstrija, kljub slabi gospodarski rasti zadnja leta, znana po trdni ekonomiji, z visokim standardom življenja in prav tako visokimi davki. V povprečju je prebivalec Avstrije premožnejši od povprečnega prebivalca Evrope. Poleg tega pa so najemnine stanovanj, predvsem na Dunaju, nizke glede na mesečne prihodke ljudi.

Nemčija

V Nemčiji se je debata o minimalni plači vlekla leta in leta, dokler se ni zaključila v letu 2014 z zakonskim aktom Mindestlohngesetz (MiLoG), ki je zapovedal uvedbo minimalne plače z začetkom leta 2015. Višina je bila določena na 8,50 evrov na uro, do danes pa se je povišala na 9,60 evrov, kar znese 1.664,00 evrov mesečno.

Nekatere skupine ljudi so iz minimalne plače izvzete. Pri mladoletnih, prostovoljcih in zaposlenih na uvajanju se minimalna meja izplačila ne upošteva. Prav tako velja za ljudi, ki se v sklopu izobraževanja vključijo v prakso, saj se to šteje za izobraževalno razmerje in ne zaposlitveno.

V Nemčiji so nekatere skupine ljudi iz minimalne plače izvzete.
V Nemčiji so nekatere skupine ljudi iz minimalne plače izvzete.

Skrb za določanje minimalne plače je prepuščena komisija za minimalno plačo, ki jo sestavljajo predstavniki sindikatov, delodajalcev in neodvisni predsednik komisije. Navadno se zberejo na vsaki dve leti in se pogovarjajo o morebitnem povišanju minimalne plače.

Luksemburg

V Luksemburgu so minimalno plačo določili po štirih primarnih skupinah ljudi. Za posameznike od 15 do 17 let je določena minimalna urna postavka 9,55 evrov, kar znese 1.651,45 na mesec, za posameznike od 17 do 18 let pa 10.18 evrov oziroma 1.761,54 evrov na mesec.

Za zaposlene, ki so stari 18 let ali več pa je odvisno od njihovih izkušenj. V koliko so brez priporočene izobrazbe in brez izkušenj je minimalna urna postavka 12,73 evrov oziroma 2.201,93 evrov na mesec. Za izkušene zaposlene oziroma zaposlene s priporočeno izobrazbo pa je določena urna postavka na 15,27 evrov oziroma 2.642,32 evrov na mesec. Kaj se šteje za izkušnje in izobrazbo je določeno glede na področje dela.

Španija

Španija ima to posebnost, da ni določenih maksimalnih delovnih ur, ki jih delavec lahko opravi v enem dnevu. Ure so omejene zgolj tedensko in sicer na 40 ur.

Za redno zaposlenega delavca je minimalna plača 965 evrov oziroma 32,17 evrov dnevno. To velja ob predpostavki, da je letno izplačanih 14 plač. V primeru, da podjetje izplača 12 plač je mesečna minimalna plača 1.125,83 evrov. Zaposleni, ki delo opravljajo sezonsko oziroma kratkočasno, imajo določeno dnevno minimalno postavko, ki je 45,70 evrov. Tisti, ki so plačani na uro pa 7,55 evrov.

Španija ima to posebnost, da ni določenih maksimalnih delovnih ur, ki jih delavec lahko opravi v enem dnevu.
Španija ima to posebnost, da ni določenih maksimalnih delovnih ur, ki jih delavec lahko opravi v enem dnevu.

Finska

Finska prav tako nima določenih minimalnih plač, ampak so te določene znotraj kolektivnih pogodb. Minimalne plače so zelo različne in na njihovo višino vplivajo izkušnje in spretnost zaposlenega ter tudi geografska pozicija zaposlitve.

V večjih mestih so v primerjavi s podeželjem lahko zelo veliko razlike v minimalnih plačah. Načeloma se gibljejo med 1.500 in 2.000 evri, pojavijo pa se tudi izstopanja vse do 1.300 evrov. Na Finskem se še posebej opazi razliko med najvišjimi in najnižjimi plačami. Vrhnjih 20 % zaposlenih je plačanih tudi do štirikrat več kot spodnjih 20 %.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ladijske družbe na svoje križarke vabijo zaposlene, ki delajo na daljavo

Tisti, ki svoje službene obveznosti lahko opravljajo na daljavo, imajo več različnih možnosti, ko pride do izbire kraja za opravljanje dela.

Prijava na e-novice