Naprej na vsebino

Razpis za javna najemna stanovanja iz Načrta za okrevanje in odpornost

Eden izmed perečih problemov je pomanjkanje stanovanj. Ta problematika je bila naslovljena tudi v Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO). Na podlagi evropske Uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost je pretekle dni Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) objavilo javni razpis za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.

Morda vas bo zanimalo tudi:

Vse o razpisu za finančno pomoč turizmu in gostinstvu

Za slovenska podjetja in občine bo letos na voljo več kot 700 milijonov evrov novih razpisov evropskih sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov pridobivanja javnih najemnih stanovanj z gradnjo ali odkupom in prenovo. Predvidena vrednost investicije je 60 milijonov EUR, cilj investicije pa je spodbujanje investiranja v zmanjšanje primanjkljaja javnih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije.

Oddajo vloge s prilogami v papirni obliki je možno vložiti od objave javnega razpisa do 31. maja 2022 preko pošte ali glavne pisarne MOP. Popolne vloge, ki bodo na sedež MOP prispele v razpisanem roku, bodo razvrščene na podlagi meril za razvrščanje vlog, do porabe sredstev za investicijo. Sklep o izboru projektov bo izdan do 30. 6. 2022. Uporabna dovoljenja za pridobljena javna najemna stanovanja morajo biti zagotovljena do 31. 12. 2025.

Pregled projektov, ki jih zajema Načrt za okrevanje in odpornost. Vir slike: eu-skladi.si.
Pregled projektov, ki jih zajema Načrt za okrevanje in odpornost.
Vir slike: eu-skladi.si.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Ciljna skupina za pridobitev sredstev za financiranje gradnje ali nakupa javnih najemnih stanovanj so lokalne skupnosti, javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske organizacije, ter druge organizacije, ustanovljene s ciljem zadovoljevanja potreb po javnih stanovanjih.

Minimalen obseg investicije – vsaj 4 pridobljena stanovanja v okviru enega projekta. Projekt se sofinancira v višini 50 % upravičenih stroškov projekta.

Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja

Z vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se dodatne točke dodeljuje projektom na obmejnih problemskih območjih.

Obmejna problemska območja obsegajo obmejne občine in občine, ki neposredno mejijo na obmejne občine. Obmejne občine so občine, v katerih več kakor 50 odstotkov prebivalcev živi v 10-kilometrskem obmejnem pasu in ki imajo primanjkljaj delovnih mest ter podpovprečno gostoto poselitve. Pri občinah, ki neposredno mejijo na obmejne občine, se kot merilo za vključitev v obmejna problemska območja upošteva več kot 45 minutna povprečna dostopnost do najbližjega priključka avtoceste ali hitre ceste ali visok delež površine vključene v območje Nature 2000.

Med obmejna problemska območja se uvrščajo tudi občine, ki imajo koeficient razvitosti občin po zakonu, ki ureja financiranje občin, manjši od 0,90, če mejijo na obmejne občine ali občine, ki neposredno mejijo na obmejne občine.

Spodbujanje rabe trajnostnih materialov

Gradnja oziroma prenova odkupljenih objektov bo sledila racionalni in tehnološko obvladljivi gradnji, z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje ter ekonomsko upravičijo stroške investicijskega in rednega vzdrževanja.

Podprlo se bo rabo trajnostnih materialov, npr. lesa, vgradnjo sodobnih energijsko učinkovitih tehničnih stavbnih sistemov in gradnjo polnilnih mest za električna vozila.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani MOP in v uradnem listu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice