Skip to content

Vlada sprejela uredbo, ki določa zgornjo mejo cen energentov za velike poslovne odjemalce električne energije

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, s katero bo z opredeljeno referenčno nabavno ceno elektrike pomagala podjetjem zaradi visokih cen energije. Uredba velja od danes do vključno 31. decembra tega leta, torej dober mesec dni, v katerem bodo imeli dobavitelji in odjemalci dovolj časa za sklepanje pogodb za dobavo električne energije v letu 2023.

Ukrep je vlada sprejela skladno z Zakonom o kontroli cen, saj so cene električne energije na borzah že od oktobra 2021 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem izjemno visoke. Zaradi motenj pri oskrbi plina vlada pričakuje nadaljnjo rast cen zemeljskega plina, so zapisali v sporočilu za javnost, čeprav so še pred dobrim mesecem dni trdili, da zanesljivost dobave z zemeljskim plinom ni ogrožena.

V preteklih mesecih je vlada že sprejela nekatere ukrepe za obvladovanje cen energentov za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in nekatere zaščitene odjemalce, prav tako pa je zagotovila možnost državnih pomoči za večje gospodarske subjekte, ki med drugim vključuje določilo, ki od prosilcev za pomoč zahteva podpis izjave, da upravičenec cene svojih proizvodov oziroma storitev, zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina, ni dvignil za več kot 10 odstotkov. Nad tem določilom so se burno odzvali iz Gospodarske in Obrtno-podjetniške zbornice.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023. Vir slike: Pixabay.
Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023. Vir slike: Pixabay.

Kaj določa nova uredba?

Z včeraj sprejeto uredbo je vlada ublažila cene električne energije za velike poslovne odjemalce, kamor spadajo tisti gospodarski subjekti, ki ne izpolnjujejo pogojev za upravičenost do najvišje dovoljene drobnoprodajne cene, ki jo določa v preteklih mesecih sprejeta Uredba o določitvi cene električne energije.

»Vlada je uredbo sprejela zaradi vztrajno negotove situacije na trgu in dejstva, da na ravni Evropske unije niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene. K ukrepu je vlado napeljala tudi situacija, da borze v naši bližini ostajajo nelikvidne, ob tem pa še potreba, da se slovenskemu gospodarstvu takoj zagotovi cene, ki jim bodo omogočale nadaljevanje opravljanja gospodarske dejavnosti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Uredba določa mehanizem oblikovanja cene električne energije za potrebe dobave električne energije poslovnim odjemalcem za leto 2023, in sicer le za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od dneva uveljavitve uredbe, to je od srede, do vključno 31. decembra 2022.

K čemu uredba zavezuje dobavitelje?

Po tej uredbi je dobavitelj električne energije dolžan za maksimalno količino odjema električne energije odjemalca odjemalcu ponuditi in skleniti pogodbo o dobavi za produkt fiksne cene za višjo in nižjo dnevno tarifno postavko, pri čemer je način oblikovanja cene za višjo in nižjo dnevno tarifno postavko, njene sestavine ter merila, po katerih se morajo oblikovati te sestavine, odvisen od izračuna posebne formule, ki je v uredbi natančno opredeljena in sestoji iz letne cene terminskega produkta pasovne električne energije na nemški borzi, cene letnega terminskega produkta trapezne električne energije na nemški borzi in navzgor omejen strošek dobavitelja.

Dobavitelji, ki ob sprejemu te uredbe dobavljajo električno energijo odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, v času veljavnosti te uredbe ne smejo prenehati z izvajanjem dejavnosti dobave omenjenim kategorijam odjemalcev in morajo tem odjemalcem obvezno izdajati ponudbe, skladne s pogoji, ki jih določa uredba. »Ta določba je potrebna, da se dobavitelji obvezi ne bi izognili z neizdajanjem ponudb in z nesklepanjem pogodb o dobavi ali s prenehanjem izvajanja dejavnosti,« si pojasnili na vladi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice