Naprej na vsebino

Evropska unija

Stoječe Novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Zakoni nas omejujejo na vsakem koraku.  A ne bi bilo fino, da bi zakoni bili takšni, kot si jih želimo?  Suzana vam bo tokrat razložila kako to doseči.  Vabljeni k ,, in . je nastal ...

Dejstvo številka 54

Objavljeno:
Komisija Evropske unije je izvršilni organ Evropske unije. Sestavlja jo 28 komisarjev (predsednik je vštet). Vsaka država ima v komisiji po enega komisarja, ki upravlja svoj resor. Komisijo od 1. decembra ...

Dejstvo številka 53

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče zaposluje približno 900 uslužbencev, ki delajo na področjih revizije, prevajanja in administracije. Sodišče izvaja politiko enakih možnosti in zaposluje skoraj enako število moških in žensk.

Dejstvo številka 52

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče izdaja tudi svojo revijo. ECA Journal je glasilo o delu in vlogi Sodišča. V vsaki številki so članki avtorjev iz institucij EU in od drugod o specifičnih temah, ...

Stoječe EU Novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
EU deluje po zakonitosti subsidiarnosti – čudovita beseda, ki potem narekuje:  Kako kupite kilo .  Zakaj morate biti odgovorni?   Kdo kdaj odloča?   Kdaj je pomembna sorazmernost!  Zakaj ne smemo stvari prelagati na ...

Dejstvo številka 51

Objavljeno:
Organizacija Evropskega računskega sodišča Sodišče ima pet senatov, v katere so razporejeni člani in revizorji. Člani posameznega senata med sabo izvolijo dekana za dve leti, njegov mandat pa je obnovljiv.

Dejstvo številka 50

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče vodi predsednik, ki ga med sabo izvolijo člani za tri leta. Njegov mandat je obnovljiv. Predsednik je primus inter pares – prvi med enakimi. Trenutni predsednik Evropskega računskega ...

Slovenski evropski poslanci skozi čas

Objavljeno:
Evropski poslanci veliko zaslužijo. To je domala največ kar vemo o tem kdo so, kaj počnejo in predvsem zakaj smo jih sploh volili. V EP nas zastopa že četrta sestava slovenskih ...

Dejstvo številka 49

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče deluje kot kolegijski organ, ki ga sestavlja 27 članov, po eden iz vsake države članice. Imenuje jih Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom za šest let. Slovenijo v ...

Dejstvo številka 48

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče izvaja 3 vrste revizije: Revizija računovodskih izkazov – preverja, ali računovodski izkazi točno prikazujejo finančno stanje, rezultate in denarne tokove za dano leto. Revizija skladnosti – preverja, ali ...

Prijava na e-novice