Naprej na vsebino

EU

Dejstvo številka 171

Objavljeno:
EDPB – Evropski odbor za varstvo podatkov zagotavlja enotno uporabo splošne uredbe o varstvu podatkov in direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v državah EU ter ...

Dejstvo številka 169

Objavljeno:
CoR – Evropski odbor regij je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh 27 držav članic. Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o predpisih EU, ...

Dejstvo številka 168

Objavljeno:
Clean Sky 2 JU – Čisto nebo 2 si prizadeva ustvariti tehnološke rešitve za izzive v komercialnem letenju. Tehnologije, ki jih razvija skupno podjetje Čisto nebo 2, bodo omogočile: zmanjšanje porabe ...

Dejstvo številka 167

Objavljeno:
CINEA – Izvajalska agencija za inovacije in omrežja upravlja programe EU za infrastrukturo in raziskave na področju prometa, energetike in telekomunikacij. Upravlja naslednje programe EU: Instrument za povezovanje Evrope (IPE) Obzorje ...

Dejstvo številka 166

Objavljeno:
Skupino CERT-EU sestavljajo strokovnjaki za informacijsko varnost iz institucij in organov EU. Skupina zbira, upravlja, analizira in izmenjuje informacije z institucijami, organi in agencijami EU o grožnjah, šibkih točkah in incidentih ...

Dejstvo številka 165

Objavljeno:
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) pripravlja, izvaja in organizira usposabljanja za policijo in druge organe pregona. Sedež agencije je na Madžarskem.

Dejstvo številka 164

Objavljeno:
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) pomaga razvijati in izvajati politike EU o poklicnem usposabljanju. Spremlja trende na trgu dela ter Evropski komisiji, državam EU, organizacijam delodajalcev in sindikatom pomaga ...

Dejstvo številka 162

Objavljeno:
BBI JU – Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (Skupno podjetje BBI) je javno-zasebno partnerstvo med EU in Konzorcijem industrijskih panog, ki temeljijo na rabi biomase. Razpolaga ...

Dejstvo številka 161

Objavljeno:
ACER – Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev si prizadeva za bolj konkurenčen, učinkovitejši in varnejši energijski trg. Skrbi za pravilno delovanje enotnega evropskega trga električne energije in plina. Nacionalnim ...

Dejstvo številka 160

Objavljeno:
Finančni instrumenti Evropskega investicijskega sklada so: tvegani kapital in mikrofinanciranje za MSP, zlasti nova in inovativna podjetja; jamstva za finančne ustanove, ki dajejo posojila MSP; pomoč državam EU in državam kandidatkam ...

Prijava na e-novice