Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: marec 2021

Ministrstvo je v preteklem mesecu končno poenostavilo vlogo za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka, s katero lahko oseba hkrati uveljavlja tudi pravico do denarne socialne pomoči.

Varstveni dodatek je namenjen starejšim osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Višina dodeljenega dodatka je odvisna od cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka. Od 1. 8. 2019 je cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo 591,20 evra, maksimalna višina pa znaša 189,02 evra.

Preberite tudi:

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Kako pravilno izpolniti vlogo za denarno socialno pomoč – DSP

Veste kateri socialni transferji vam pripadajo?

Upravičenec do varstvenega dodatka ni upravičen do pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. V kolikor oseba želi uveljavljati tudi ostale pravice iz javnih sredstev, mora na CSD oddati Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Pravice iz javnih sredstev poleg varstvenega dodatka so:

 • denarna socialna pomoč,
 • izredna denarna socialna pomoči (posebna oblika denarne socialne pomoči),
 • posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (tako imenovana posmrtnina),
 • posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (tako imenovana pogrebnina),
 • subvencija najemnine,
 • otroški dodatek,
 • državna štipendija,
 • znižanje plačila vrtca,
 • subvencija malice za učence in dijake,
 • subvencija kosila za učence,
 • oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
 • prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Državni zbor je 3. februarja 2021 sprejel PKP 8, ki med drugim širi krog upravičencev do enkratnih solidarnostnih dodatkov na brezposelne osebe (150 evrov), polnoletne dijake (50 evrov), študente, šolajoče na tujem visokošolskem zavodu (150 evrov), ter prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja (150 evrov), ki delajo krajši delovni čas, vojne veterane in invalide po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

PKP 7 pa je uvedel povišan dodatek za nego otroka, višji je za 100 evrov. Poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se je izvedel do 31. januarja 2021. Od januarja 2021 pa je znesek dodatka za nego višji vse do konca epidemije. Povišan dodatek za nego otroka – dodatnih 100 evrov – je bil nakazan 23. februarja 2021. Naslednjih dodatnih 100 evrov bo izplačanih 31. marca 2021.

V mesecu MARCU vam bo ministrstvo dodeljeni socialni transfer nakazalo:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAsre., 10. 3.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAsre., 10. 3.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAčet., 11. 3.
STARŠEVSKI DODATEKčet., 11. 3.
REJNINEčet., 11. 3.
OTROŠKI DODATEKpet., 12. 3.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOpet., 12. 3.
DODATEK ZA NEGO OTROKApet., 12. 3.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApon., 15. 3.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpon., 15. 3.
STARŠEVSKA NADOMESTILApon., 15. 3.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVApet., 19. 3.
VARSTVENI DODATEKsre., 31. 3.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAčet., 1. 4.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice