Naprej na vsebino

Evropska unija

Dejstvo številka 126

Objavljeno:
Za pomoč pri pripravi mnenj ima EESO šest posebnih oddelkov za različna področja dejavnosti Unije in lahko ustanavlja pododbore za obravnavo posameznih vprašanj: strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje ...

Dejstvo številka 125

Objavljeno:
Mnenje EESO se zahteva v okviru obveznega posvetovanja na področjih, opredeljenih v pogodbah, ali v okviru prostovoljnega posvetovanja s Komisijo, Svetom ali Parlamentom. Mnenje lahko da tudi na lastno pobudo. Njegovi ...

Dejstvo številka 124

Objavljeno:
Ekonomsko-socialni odbor izvoli svojega predsednika in dva podpredsednika za dobo 2 let in pol. Člani odbora pripadajo 3 skupinam: delodajalci delojemalci druge interesne skupine (npr. kmetje, potrošniki).

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Pri pripravah strateških načrtov so premalo upoštevane dobre prakse iz realnega življenja, meni Marko.  Zakaj meni tako? Vabljeni k ? in ?. Veseli bomo tudi ?, ✍️ in ⏩. ? nastal ...

Dejstvo številka 123

Objavljeno:
Člani ekonomsko-socialnega odbora zastopajo različne organizacije civilne družbe v Evropi, vključno s podjetji, sindikati in drugimi deležniki. Imenuje jih Svet EU na predlog držav EU za dobo 5 let z možnostjo ...

Dejstvo številka 122

Objavljeno:
Evropsko ekonomsko-socialni odbor ima 3 ključne naloge: Skrbi, da politika in pravo EU upoštevata ekonomske in socialne pogoje, pri čemer si prizadeva doseči konsenz v skupno dobro. Spodbuja participativno demokracijo v ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Hrana na trgovinskih policah se draži, a kaj menite, koliko od teh podražitev dobi tisti, ki hrano pridela, torej kmet? Vabljeni k in .Povejte tudi drugim in , ter . nastal ...

Dejstvo številka 121

Objavljeno:
Evropski ekonomsko-socialni odbor je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij delavcev in delodajalcev ter drugih interesnih skupin. Za Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pripravlja mnenja o vprašanjih ...

Dejstvo številka 120

Objavljeno:
EESO ima trenutno 329 članov iz držav članic, in sicer (glede na število prebivalcev): po 24 za Nemčijo, Francijo in Italijo; po 21 za Poljsko in Španijo; 15 za Romunijo; po ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Profesor dr. Osterc, prvi kmetijski minister v samostojni Sloveniji, je dejal, da je lahko hrana najmočnejše orožje, če je zmanjka. Se strinjate? Vabljeni k in .Veseli bomo tudi , in . ...

Prijava na e-novice