Skip to content

Uredništvo

Dejstvo številka 131

Posted on
Evropski varuh človekovih pravic obravnava različne kršitve, denimo: nepravično obravnavo, diskriminacijo, zlorabo pooblastil, pomanjkanje informacij ali zavrnitev dostopa do informacij, neupravičeno zavlačevanje, nepravilne postopke.

Dejstvo številka 130

Posted on
Evropska varuhinja človekovih pravic je Emily O’Reilly. Organ je bil ustanovljen leta 1995. Sedež ima v Strasbourgu (Francija). Evropski parlament izvoli varuha človekovih pravic za obdobje petih let z možnostjo ponovne ...

Dejstvo številka 129

Posted on
Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe posameznikov, podjetij in organizacij o nepravilnostih v institucijah, organih in agencijah Evropske unije. Nepravilnosti nastanejo, če institucija ali organ ne deluje v skladu z zakonodajo ...

Pismo bralca: Obujte moje čevlje

Posted on
Stanje v zdravstvu je kaotično. A roko na srce, tako ni zgolj od pojava covida-19 naprej. Koliko ima pri tem opraviti dejstvo, da so zdravstveni delavci preutrujeni, da bi bili bitko ...

Dejstvo številka 128

Posted on
Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe v zvezi z nepravilnostmi v institucijah in drugih organih EU. Pritožbo lahko vložijo državljani ali prebivalci držav članic EU ter organizacije in podjetja s sedežem ...

Dejstvo številka 127

Posted on
Ekonomsko-socialni odbor pripravlja umetniške, mladinske in druge prireditve, namenjene tesnejšim stikom med institucijami EU in državljani.

Stoječe EU Novice z Darijo Jamnik

Posted on
Zakaj je za lepo sožitje med bližnjimi in v družbi potrebno skrbeti dnevno? Odgovor vam bo zaupala Darija. Vabljeni k ?in ?. Prosimo tudi za kakšen ?,✍️ in⏩. ? nastal v ...

Prijava na e-novice