Naprej na vsebino

Uredništvo

Stoječe EU novice s Suzano Laro Krause

Objavljeno:
Suzana bo tokrat razvozlala nekaj težkih besed: Kako se skuha solidarnostna čorba? Kaj je solidarnost? Kakšna je povezava med solidarnostjo in kohezijsko politiko?

Dejstvo številka 43

Objavljeno:
Glavno pobudo za ustanovitev Evropskega računskega sodišča je dal predsednik Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor Heinrich Aigner, ki je od leta 1973 odločno zagovarjal ustanovitev organa za zunanjo revizijo na ...

Dejstvo številka 42

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče je bilo ustanovljeno 22. julija 1975 z Bruseljsko pogodbo, delovati pa je začelo oktobra 1977 s sedežem v Luxembourgu. Takratni predsednik Sodišča Evropskih skupnosti Hans Kutscher je Računsko ...

Stoječe EU Novice z Markom Ciglerjem

Objavljeno:
Marko bo spregovoril o VIŠANJU CEN. Razložil vam bo: Kaj pomeni pregrevanje gospodarstva? Kakšna je povezava med povpraševanjem in cenami? Kakšna je pri tem vloga Evropske komisije?

Dejstvo številka 41

Objavljeno:
Evropsko računsko sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Sodišče nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati, kako Evropska komisija upravlja proračun EU.

Dejstvo številka 40

Objavljeno:
V Evropskem parlamentu je med 22 predsedniki parlamentarnih odborov je trenutno šest žensk (27,3 %), med 86 podpredsedniki pa je 29 žensk (33,7 %).

Dejstvo številka 39

Objavljeno:
Predsedstvo Evropskega parlamenta poleg predsednika in podpredsednikov sestavljajo tudi kvestorji, ki imajo svetovalno funkcijo. Zadolženi so za administracijo.

Dejstvo številka 38

Objavljeno:
Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta in predsedniki političnih skupin. Kot organ političnega vodenja Evropskega parlamenta določa organizacijo dela in vsa vprašanja v zvezi z zakonodajnim načrtovanjem, ki se nanašajo na ...

Prijava na e-novice