Naprej na vsebino

Uredništvo

Dejstvo številka 141

Objavljeno:
Delo evropskega nadzornika za varstvo podatkov: Nadzoruje obdelavo osebnih podatkov v administraciji EU in preprečuje kršitev pravil glede zasebnosti. Svetuje institucijam in organom EU glede vseh vidikov obdelave osebnih podatkov ter ...

Dejstvo številka 140

Objavljeno:
Evropski nadzornik za varstvo podatkov se imenuje za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Sedanji nadzornik je Wojciech Wiewiórowski.

Dejstvo številka 139

Objavljeno:
Institucije in organi EU morajo pri opravljanju svojih nalog včasih obdelati osebne podatke državljanov – v elektronski, pisni ali vizualni obliki. K obdelavi podatkov sodi njihovo zbiranje, evidentiranje, shranjevanje, priklic, pošiljanje, ...

Dejstvo številka 138

Objavljeno:
Evropski nadzornik za varstvo podatkov je nadzorni organ, ki skrbi, da institucije in organi EU pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo pravico državljanov do zasebnosti. Organ je bil ustanovljen 2004 in ima ...

Dejstvo številka 137

Objavljeno:
Če varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnosti poda priporočila za obravnavanje nepravilnosti Institucija nato poda mnenje v treh mesecih. Pritožnik pa lahko predloži pripombe. V končni odločbi varuh človekovih pravic poda sklepne ...

Dejstvo številka 136

Objavljeno:
Po prejemu pritožbe Urad evropskega varuha človekovih pravic preveri, ali naj sproži preiskavo. Pritožnik je o odločitvi obveščen z dopisom. Nato varuh človekovih pravic oceni pritožbo in lahko: institucijo ali organ ...

Dejstvo številka 135

Objavljeno:
Pritožbo varuhu človekovih pravic morate vložiti v roku dveh let od trenutka, ko ste ugotovili nepravilnost. Jasno morate navesti svoje podatke, proti kateri instituciji ali organu želite vložiti pritožbo in razlog ...

Prijava na e-novice